Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu quy trình công nghệ bào chế viên nang hỗ trợ bảo vệ gan từ một số dược liệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ bào chế viên nang hỗ trợ bảo vệ gan từ một số dược liệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2Mục tiêu đề tài:

2.1. Mục tiêu chung:

Xây dựng được quy trình bào chế viên nang hỗ trợ bảo vệ gan từ dược liệu, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, giúp người dân có thêm sự lựa chọn về sản phẩm bảo vệ gan có nguồn gốc từ thiên nhiên và phát huy giá trị, lợi thế nguồn dược liệu gây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng quy trình sản xuất cao khô dược liệu (theo quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot).

- Xây dựng quy trình bào chế viên nang cứng chứa cao khô dược liệu hỗ trợ bảo vệ gan (quy mô 5000 viên/mẻ quy mô 5000 viên/mẻ đạt tiêu chuẩn chất lượng DĐVN V).

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho cao khô dược liệu và viên nang cứng chứa cao khô dược liệu hỗ trợ bảo vệ gan.

- Sản xuất thử viên nang cứng chứa cao khô dược liệu hỗ trợ bảo vệ gan (quy mô 10.000 viên; đạt tiêu chuẩn chất lượng DĐVN V).

- Đánh giá tính an toàn và tác dụng bảo vệ gan của viên nang cứng chứa cao khô dược liệu trên động vật thực nghiệm.

3. Thời gian thực hiện: 28 tháng, từ tháng 01/2023 đến hết tháng 4/2025.

4. Sản phẩm dự kiến của đề tài:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Quy trình chiết xuất, bào chế cao khô dược liệu hỗ trợ bảo vệ gan quy mô thí nghiệm (5 kg dược liệu/mẻ).

- Quy trình chiết xuất, bào chế cao khô dược liệu hỗ trợ bảo vệ gan quy mô pilot (30 kg dược liệu/mẻ).

- Quy trình bào chế viên nang hỗ trợ bảo vệ gan quy mô 5.000 viên/mẻ.

- 01 tiêu chuẩn cơ sở bán thành phẩm cao khô dược liệu.

- 01 tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm viên nang hỗ trợ bảo vệ gan.

- Các báo cáo: 03 báo cáo xây dựng quy trình; 02 báo cáo xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 01 báo cáo xây dựng công thức và kiểm nghiệm chất lượng dược liệu; 01 báo cáo đánh giá độc tính cấp và tác dụng bảo vệ gan trên động vật thực nghiệm.

- 10.000 viên nang cứng hỗ trợ bảo vệ gan (đạt tiêu chuẩn chất lượng DĐVN V).

- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

 

Lượt xem: 52BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0