Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu nhu cầu tham gia thị trường bảo hiểm nông nghiệp cho cây chè với người trồng chè ở Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhiệm
GS.TS. Nguyễn Văn Song
Cán bộ tham gia
Nguyễn Văn Song, Phillippe Lebailly, Nguyễn Trọng Đắc, Hồ NGọc cường, NGuyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Thị Hải Ninh, Nguyễn Hữu Giáp, Hoàng Thị Hằng, Nguyễn Mạnh Hiếu,Thái Thị Nhung
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung

Tìm hiểu thực trạng sản xuất chè và nhu cầu bảo hiểm đối với cây chè của người trồng chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường thu hút người trồng chè tham gia thị trường bảo hiểm nông nghiệp đối với cây chè trên địa bàn nghiên cứu

2. Mục tiêu cụ thể

- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về BHNN cho cây chè;

- Nghiên cứu nhu cầu tham gia thị trường BHNN đối với cây chè của người trồng chè ở tỉnh Phú Thọ;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút người trồng chè tham gia thị trường BHNN đối với cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

 1. Thực trạng sản xuất chè và tham gia bảo hiểm nông nghiệp cho cây chè của người trồng chè ở Phú Thọ

Nghiên cứu đã khảo sát tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và Thanh Ba. Nghiên cứu tiến hành điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ chè tại các hộ trồng chè. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn các hộ trồng chè cho rằng việc tiêu thụ sản phẩm của mình là khá dễ dàng.

Phân tích hoạt động sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ trồng chè cho thấy chè búp tươi được tiêu thụ khá dễ dàng, tuy nhiên người trồng chè còn gặp phải nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất như thời tiết, sâu bệnh và đặc biệt là rủi ro về giá cả nguyên liệu đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, làm giảm năng suất và sản lượng chè. Bên cạnh đó, tiêu thụ chè búp tươi của người dân cũng gặp rủi ro do hiện tượng ép cấp, ép giá của người thu mua. Do đó, bảo hiểm nông nghiệp cho cây chè là hết sức cần thiết, giúp người trồng chè duy trì thu nhập khi năng suất chè giảm và giá cả chè trên thị trường có biến động.

Từ cuộc điều tra, tất cả các hộ trồng chè được điều tra cho biết, BHNN cho cây chè thời gian qua chưa được triển khai ở tỉnh Phú Thọ, nên người trồng chè ở Phú Thọ chưa có cơ hội tham gia BHNN cho cây chè.

2. Nghiên cứu nhu cầu tham gia BHNN cho cây chè của các hộ trồng chè

bàn các huyện nghiên cứu

Kết quả điều tra cho thấy, tại địa bàn huyện Đoan Hùng tổng số hộ điều tra là 320 hộ thì có 161 hộ đồng ý tham gia BHNN cho cây chè, chiếm tỉ lệ 50,31%. Tại Đoan Hùng, các hộ thường có diện tích chè lớn, trồng chè đem lại nguồn thu nhập chính cho hộ, nên họ mong muốn thu nhập từ trồng chè ổn định hơn. Vì thế, họ có nhu cầu tham gia BHNN chè cao hơn huyện Thanh Ba, Thanh Sơn và Yên Lập.

3. Các giải pháp thu hút người trồng chè tham gia bảo hiểm nông nghiệp cho cây chè tại tỉnh Phú Thọ

- Giải pháp về phía Nhà nước

- Giải pháp về phía tỉnh Phú Thọ

- Giải pháp về phía chính quyền cấp huyện, xã

- Giải pháp về phía các doanh nghiệp bảo hiểm

- Giải pháp về phía các doanh nghiệp chế biến chè

- Giải pháp về phía các hộ trồng chè

 

- Giải pháp về phía các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian
6/2013 - 12/2014
Kinh phí
280 triệu đồng
Lượt xem: 16BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0