Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu giải pháp phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2Mục tiêu đề tài:

- Đánh giá, xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái loài sâu xanh ăn lá Bồ đề.

- Xây dựng được biện pháp phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng thành công 02 mô hình ứng dựng quy trình kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề (diện tích 02 ha/mô hình, hiệu quả phòng trừ đạt >70%, và hiệu quả kinh tế đạt ≥ 15% so với đối chứng).

- Tập huấn kỹ thuật cho 70-80 lượt cán bộ, người dân nắm vững cách nhận biết và kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề.

3. Thời gian thực hiện: 30 tháng (tháng 3/2023 - tháng 8/2025).

4. Sản phẩm dự kiến của đề tài.

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- 01 Bộ mẫu về hình thái sâu xanh ăn lá Bồ đề (trưởng thành, trứng, sâu non và nhộng).

- 01 Bộ tư liệu, hồ sơ, tài liệu và danh mục tên các loài thiên địch của sâu xanh ăn lá Bồ đề.

- 01 Quy trình kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề.

- 02 mô hình áp dụng kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề (diện tích 02 ha/mô hình, hiệu quả kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề đạt > 70% và hiệu kinh tế đạt ≥ 15% so với đối chứng).

- Các báo cáo chuyên đề: Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái sâu xanh ăn lá Bồ đề; Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật và quy trình kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu xanh ăn lá Bồ đề; báo cáo đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng, chống sâu xanh ăn lá Bồ đề.

- 01 bộ hồ sơ, tài liệu kết quả hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- 70 - 80 lượt người được tập huấn kỹ thuật.

- 02 - 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Lượt xem: 65BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0