Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
Chủ nhiệm
ThS. Phạm Công Khanh
Cán bộ tham gia
ThS. Phạm Công Khanh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Huệ, Hoàng Vĩnh Ký, Quách NGọc Ánh, Hoàng Bảo NGọc, Chu Bích Thủy, NGuyễn Anh Tuấn, Đỗ Trung Dũng, Nguyễn Đình Dũng, Trần Bích Hạnh
Mục tiêu

               - Phát triển  nhãn hiệu sản phẩm của các làng nghề trên địa bàn tỉnh, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Đề xuất các giải pháp, hệ thống quản lý nhãn hiệu sản phẩm của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

 1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý nhãn hiệu sản phẩm các làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Để đánh giá được thực trạng tổ chức quản lý nhãn hiệu sản phẩm tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh , cơ quan chủ trì đã tiến hành điều tra, khảo sát 11 huyện, thành phố tại 45 làng nghề với tổng số phiếu thu về 1000 phiếu, đảm bảo yêu cầu về mục tiêu, nội dung và tiến độ thực hiện đề tài.

Qua quá trình điều tra, khảo sát, đề tài đã đánh giá được thực trạng tổ chức quản lý nhãn hiệu sản phẩm các làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Có thể thấy, nhận thức của cán bộ và nhân dân đối với phát triển ngành nghề trong công cuộc thực hiện công nghiệp hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Các địa phương luôn tạo mọi điều hỗ trợ về vốn để đẩy mạnh phát triển làng nghề, nhất là vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành công mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể là cơ sở để các làng nghề học tập, vận dụng, áp dụng cho làng nghề, hiệp hội, hội của mình.

Tuy nhiên, cơ chế quản lý làng nghề không rõ, hình thức tổ chức lại đặc thù dẫn đến hiệu quả quản lý còn nhiều hạn chế. Tổ chức quản lý lỏng lẻo chưa có sự gắn kết hộ sản xuất và ban quản lý làng nghề. Thiếu kinh phí để đào tạo nâng cao tay nghề cho nghệ nhân, người lao động trong các làng nghề. Lao động chưa qua đào tạo nên chất lượng lao động thấp. Số lượng nghệ nhân và người có tay nghề cao còn ít và đã nhiều tuổi…

2. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhãn hiệu sản phẩm của các làng nghề trên địa bàn tỉnh

- Mục đích và nguyên tắc hệ thống quản lý nhãn hiệu sản phẩm tại các làng nghề:

+ Mục đích: khả năng truy xuất của sản phẩm; tính chất đặc thù của sản phẩm thông qua chất lượng; Các tiêu chuẩn, bí quyết hoặc phương pháp sản xuất, chế biến đặc thù của sản phẩm; Quy định trong cách thức ghi nhãn hoặc cách trình bày trên nhãn mác mang đặc tính chung của sản phẩm.

+ Nguyên tắc hoạt động: Bộ máy tổ chức phải tuân thủ theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản dưới luật về sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu.

- Cơ cấu tổ chức quản lý và phân công chức năng, nhiệm vụ

+ Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

+ Cơ quan kiểm soát và xác nhận chất lượng sản phẩm

+ Tổ chức quản lý nội bộ

+ Tổ chức tư vấn, hỗ trợ quản lý nhãn hiệu

 

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhãn hiệu sản phẩm của các làng nghề

+ Cơ quan kiểm soát và xác nhận chất lượng sản phẩm:

+ Tổ chức quản lý nội bộ

+ Tổ chức tư vấn, hỗ trợ quản lý nhãn hiệu

- Các phương tiện cần thiết phục vụ công tác quản lý

Cơ chế và phương tiện cần thiết để triển khai công tác quản lý bao gồm:

     - Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu sản phẩm.

     - Quy chế quản lý nội bộ.

     - Quy chế quản lý bên ngoài.

3. Các giải pháp để phát triển, tổ chức quản lý nhãn hiệu sản phẩm cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh

- Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức quản lý

Để tạo được một hệ thống, tổ chức quản lý từ Trung ương đến địa phương cho các sản phẩm của Làng nghề cần có sự chung tay góp sức xây dựng, hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở.

- Nhóm giải pháp về xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm của làng nghề

Để xây dựng một thương hiệu cho sản phẩm một cách lâu dài thì các Làng nghề phải biết xây dựng và chiếm lĩnh lòng tin đối với người tiêu dùng. Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn trên cơ sở các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

- Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Xây dựng kế hoạch ngân sách cho từng khoản mục chi phí phục vụ cho công cuộc phát triển lâu dài trong từng giai đoạn, đặc biệt là tài chính để truyền thông, quảng bá cho nhãn hiệu, quản lý nhãn hiệu tại các Làng nghề.

- Giải pháp về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn trên cơ sở các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Kiên quyết loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng gây ảnh hưởng, uy tín đến chất lượng của sản phẩm.

- Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề và đào tạo, tập huấn

Nhóm giải pháp này mục đích cuối cùng vẫn là làm như thế nào để nhãn hiệu sản phẩm được khách hàng, người tiêu dùng biết và nhớ đến nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.

- Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ

Thực hiện hỗ trợ để đưa các công nghệ mới vào sản xuất làm tăng năng suất, giá trị sản phẩm chế biến phục vụ xuất khẩu. Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ sản xuất, thiết bị, dây truyền công nghệ cho các doanh nghiệp, làng nghề theo từng giai đoạn cụ thể.

- Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng

  Phát triển cụm TTCN – làng nghề với quy mô phù hợp từng giai đoạn, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển cụm TTCN – làng nghề cần gắn với vùng nguyên liệu. .

- Giải pháp về vệ sinh môi trường

Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề. 


Thời gian
7/2012 – 6/2014
Kinh phí
345 triệu đồng
Lượt xem: 14BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0