Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và các biện pháp kỹ thuật thâm canh trên giống vải chín VPH40 tại Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau hoa quả
Chủ nhiệm
ThS. Triệu Tiến Dũng
Cán bộ tham gia
(1)ThS. Triệu Tiến Dũng, (2) KS. Nguyễn Thị Thúy, (3) ThS. Hà Quang Thưởng, (4) ThS. Hán Thị Hồng Ngân, (5) KS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Mục tiêu

 - Xác định các đặc điểm nông sinh học, quy luật sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm VPH40 phù hợp điều kiện sinh thái tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng mô hình trồng thâm canh vải chín sớm VPH40 quy mô 01 ha.


Kết quả thực hiện

 1. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống vải chín sớm VPH40 tại Phú Thọ

Về đặc điểm hình thái của giống vải chín sớm VPH40 có lá phẳng, mép lá lượn sóng, chum hoa hình bầu dục hơi nhọn, quả hình tim, chín màu đỏ nhung và hạt hình trụ, màu nâu đen. Giống VPH40 có đặc trưng phiến lá dài và hẹp hơn giống Hùng Long. Chỉ tiêu số hoa trên chum, tỷ lệ hoa cái giống VPH40 đều đạt cao hơn giống Hùng Long. Về quả thì giống VPH40 có đặc điểm là quả to, cùi dày, hạt nhỏ và mã quả đẹp.

Qua kết quả đánh giá cảm quan của hội đồng nếm thử gồm 10 thành viên cho thấy, giống VPH40 được đánh giá khá cao về chất lượng cũng như mẫu mã quả với đặc điểm quả hình tim, màu đỏ nhung, cùi ráo nước dễ bóc, vị ngọt thanh thơm đặc trưng.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh đến khả năng sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm VPH40

Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật thâm canh đến khả năng sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm VPH40 cho thấy, việc cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu rau quả là thích hợp nhất, năng suất bình quân đạt 78,0 kg/cây. Công thức phun GA3 500ppm kết hợp với Bo 0,1% + Urê (46%) 0,50 cho giống vải VPH40 rút ngắn được thời gian từ ra lộc đến thành thục lộc thu, làm tăng chất lượng lộc, tăng diện tích lá, tăng tỷ lệ hoa cái, hoa lưỡng tính, tỷ lệ đậu quả, khối lượng quả đồng thời làm tăng năng suất giống vải VPH40 trong điều kiện sinh thái tỉnh Phú Thọ.

Đề tài nghiên cứu cũng áp dụng quy trình canh tác vải chín sớm VPH40: cuống vòng quanh tán cây, độ sâu 30 cm vào lúc đợt lộc thu thứ 2 thành thục sau 15 ngày lấp lại (cuối tháng 10), kết hợp với khoanh cành cấp I, II có đường kính 5 -10 cm vào trung tuần tháng 11 và phun Ethrel nồng độ 800ppm khi xuất hiện lộc đông và làm tăng số hoa, tỷ lệ đậu quả, khối lượng quả và năng suất đạt cao nhất với 53,0g/quả và 76,5 kg/cây.

3. Xây dựng mô hình thâm canh vải chín sớm VPH40

Dựa vào các kết quả nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm VPH40, đề tài đã xây dựng mô hình thực nghiệm thâm canh tăng năng suất vải VPH40 tại Phú Thọ gồm:

Mô hình 1 (đối chứng): Quy trình sản xuất chuối gồm các biện pháp kỹ thuật đang áp dụng trong sản xuất.

Mô hình 2: Quy trình sản xuất áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới.

Kết quả thực nghiệm ở các mô hình cho thấy, năng suất vượt trội và hiệu quả kinh tế cao so với quy trình sản xuất hiện tại của địa phương. Năng suất vải VPH40 tăng từ 5,7 tấn/ha lên 8,6 tấn/ha. Kết quả này đã phản ảnh hiệu quả kinh tế cao của đồng vốn đầu tư cho ứng dụng các biện pháp tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất vải VPH40 tại Phú Thọ.


Thời gian
6/2014 - 10/2016
Kinh phí
Lượt xem: 48BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0