Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sơn nano chống thấm sử dụng vật liệu silica được sản xuất từ vỏ trấu và bột talc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty TNHH sơn Poter Việt Nam.
Chủ nhiệm
Phạm Quyết Thắng
Cán bộ tham gia

Mục tiêu
ục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng quy trình chế tạo sơn nano chống thấm sử dụng vật liệu silica được sản xuất từ vỏ trấu và bột talc.
- Sản xuất thử nghiệm sơn nano chống thấm sử dụng nguyên liệu silica được làm từ vỏ trấu và bột talc tại Phú Thọ.

         - Đánh giá được độ chống thấm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm hiện trường.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Xây dựng quy trình chế tạo nano silica từ vỏ trấu
             2. Xây dựng quy trình xử lý bột talc làm nguyên liệu
           3. Xây dựng quy trình chế tạo sơn chống thấm cao cấp sử dụng silica và bột talc được chế tạo.      
             4. Chế tạo 50 kg sơn chống thấm, đánh giá mức độ chống thấm của sơn trong phòng thí nghiệm và hiện trường.
- Chế tạo 50 kg sơn chống thấm từ vỏ trấu và bột talc dựa trên các quy trình công nghệ đã được xây dựng.
- Đánh giá mức độ chống thấm của sơn trong phòng thí nghiệm.
- Đánh giá mức độ chống thấm của sơn ngoài hiện trường.
- Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm (nano silica, bột talc, sơn chống thấm).

 


Kết quả thực hiện

 1. Xây dựng quy trình chế tạo silica từ vỏ trấu

 

Đề tài đã hoàn thiện được quy trình chế tạo silica từ vỏ trấu, sơ đồ quy trình chế tạo nano silica từ vỏ trấu

 

Mô tả quy trình

 

Phương pháp sản xuất bao gồm các công đoạn: than hóa trấu; xử lý than trấu trong dung dịch kiềm, nhờ đó rửa giải và thu hồi SiO2 từ tha trấu, hoạt hóa than trấu đã được rửa giải SiO2.

 

Giai đoạn 1: Than hóa trấu

 

Vỏ trấu được rửa kỹ bằng nước để loại bỏ sự có mặt của các hạt hòa tan, bụi và các chất bẩn khác, theo đó các tạp chất nặng như cát cũng bị loại bỏ.Sau đó, vỏ trấu được đốt trong lò khí ở 650 - 700oC trong 24h. Tiếp tục nung nó ở nhiệt độ 800oC trong 60 phút. Nhờ quá trình than hóa này, tất cả hơi ẩm và các thành phần hữu cơ dễ bay hơi chứa trong trấu bị loại bỏ hoàn toàn. vỏ trấu nung ở nhiệt độ 800oC, cuối cùng chỉ còn lại những hạt SiO2 có độ tinh khiết cao.

 

Giai đoạn 2: Thu hồi SiO2

 

Để đảm bảo độ sạch độ tinh khiết cao nano silica được chế tạo bằng solgen thông qua hòa tan than tro trấu trên đây trong dung dịch NaOH 2,5M:

 

Cho 10 gam tro trấu vào cốc thủy tinh 500 ml, thêm 200 ml dung dịch NaOH 2,5M.

 

Đặt cốc thủy tinh gồm tro trấu với dung dịch NaOH này vào bể điều nhiệt đun ở nhiệt độ là 100oC và thời gian là 2 - 4h.

 

Sau quá trình đun cách thủy hoàn toàn ta tiến hành lọc thu được dung dịch NaSiO3 và than bã thải đã rửa giải SiO2

 

Phần dung dịch NaSiO3: Ta thêm dung dịch HCl 2M với lượng phù hợp vào dung dịch cho đến môi trường axit (thử bằng giấy pH). Hỗn hợp bây giờ ở dạng Gel, Gel thu được đem rửa sạch bằng nước cất nhiều lần đến môi trường trung tính (thử bằng giấy pH) để loại bỏ các chất bẩn và ion Cl-. Sau đó ta tiến hành đem Gel đi sấy tự nhiên và sấy ở 100OC trong thời gian 24 giờ, đem nung

 

   550oC trong thời gian 2 giờ. SiO2 được thu hồi theo tỷ lệ 0,24 g SiO2 cho 1 gam than trấu.

 

Phần than trấu đã rửa giải SiO2: Cho than trấu phản ứng trực tiếp với NaOH ở nhiệt độ 800oC, thời gian 30 phút trong lò hoạt hóa với điều kiện là tỷ lệ khối lượng giữa than trấu và NaOH là 1:1. NaOH được sử dụng dưới dạng hòa tan trong dung dịch nước có nồng độ 10M, nên ở công đoạn hoạt hóa nó có thể tiếp xúc đều với bề mặt các hạt than trấu.

 

2. Xây dựng quy trình xử lý bột Talc làm nguyên liệu

 

Đề tài đã xây dựng qui trình xử lý bột talc phục vụ cho quá trình sản xuất

sơn chống thấm, sơn gốc nước, sơn ngoại thất: chế tạo bột talc với dụng kỹ thuật xay nghiền cơ. Sau đó rửa và sấy. Đã chế tạo 10 kg Silica có kích thước cớ hạt <35µm. Đã phân tích các thành phần trong bột talc tại Phú Thọ, để làm sơn chống thấm.

 

3.  Xây dựng quy trình chế tạo sơn chống thấm cao cấp sử dụng silica và bột Talc được chế tạo

 

Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng silica, bột talc đến khả năng chống thấm của sơn. Tăng hàm lượng silica trong sơn làm tăng khả năng chống thấm của sơn, đến 5% hàm lượng silica trong sơn cho khả năng chống thấm tốt nhất. Hàm lượng bột talc cho vào sơn làm khả năng chống thấm biến đổi và chống thấm tốt nhất với hàm lượng bột talc là 3%. Từ đó đề tài đã xác định được quy trình chế tạo sơn chống thấm cao cấp sử dụng silica và bột Talc.

 

4.  Chế tạo 50 kg sơn chống thấm, đánh giá mức độ chống thấm của sơn trong phòng thí nghiệm và hiện trường

 

Đề tài đã chế tạo được 50kg sơn chống thấm. Vật liệu sơn chế tạo có tính chất cơ học nằm trong giới hạn cho phép theo qui chuẩn Việt Nam. Khi phối trộn các chất phụ gia (talc, silica) vào trong sơn làm tăng khả năng chống thấm của sơn. Đã sơn thử nghiệm đánh giá chất lượng đạt kết quả theo yêu cầu chất lượng.

 

Đề tài đã xây dựng được 01 tiêu chuẩn cơ sở cho sơn chống thấm, làm cơ sở kiểm tra chất lượng và chuẩn hóa qui trình sản xuất.

 

 


Thời gian
(từ tháng 03/2015 đến tháng 12/2016
Kinh phí
575,4 triệu đồng
Lượt xem: 121BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0