Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 24/01/2019
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Năm 2019 tăng cường công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn


Tính đến tháng 12 năm 2018, Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN có khoảng 11.500 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế đạt trên 54%.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Khôi - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) diễn ra mới đây.

 

Ông Nguyễn Văn Khôi - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

Theo ông Khôi, hệ thống QCVN hiện có khoảng 780 QCVN được 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong năm 2018, Tổng cục TCĐLCL với vai trò là cơ quan đầu mối đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 854 TCVN, góp ý 57 dự thảo QCVN của các Bộ và 06 QCĐP của địa phương, thẩm định 72 QCVN do các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế- xã hội đã được xây dựng phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO, FTA…).

Lãnh đạo Vụ Tiêu chuẩn cho biết, trong năm qua đơn vị này đã phối hợp đẩy mạnh xây dựng nhóm TCVN trọng yếu phục vụ quản lý nhà nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế như: Hiệu suất năng lượng, đô thị thông minh, nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm nước, an toàn thực phẩm, xăng dầu khí, thép, bảo vệ môi trường, hệ thống quản lý…

Một nét mới trong hoạt động hội nhập về xây dựng tiêu chuẩn trong năm qua cũng đã thu hái được những kết quả nhất định, cụ thể: Việt Nam chủ trì 3 dự án soát xét tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và 01 dự án biên soạn tiêu chuẩn ISO mới đầu tiên kể từ khi là thành viên chính thức của ISO. Đó là Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO/DIS 1656 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thô – Xác định hàm lượng nitơ trên cơ sở áp dụng thành quả nghiên cứu khoa học từ Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam; Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 248-1:2011 Cao su thô – Xác định hàm lượng chất bay hơi – Phần 1: Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy và Dự án soát xét tiêu chuẩn ISO 1658: 2015 Cao su thiên nhiên – Quy trình đánh giá do trong tiêu chuẩn có một số điều không phù hợp, dẫn đến không thực hiện hoặc khó thực hiện.

Việc chủ động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tăng cường uy tín và vị thế của Việt Nam trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế và tạo cơ hội cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà, tạo điều kiện bước vào thị trường thế giới dễ dàng hơn.

Đặt mục tiêu cho năm 2019, ông Khôi cho biết, hoạt động tiêu chuẩn sẽ tập trung vào tăng cường công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa trong khuôn khổ hợp tác APEC/SCSC, ISO, IEC, PASC, ACCSQ/WG1, GS1, JISC, KATS, AS, EnterpriseSingapore...

Thúc đẩy hợp tác quốc tế với APEC, ISO, IEC, PASC, JISC, ASTM, BSI... theo hướng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực./.

Lượt xem: 455BÀI VIẾT KHÁC
Bộ KH&CN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Bộ KH&CN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Ngày 25/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định 455/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 13/04/2024
Kết quả bước đầu áp dụng Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Kết quả bước đầu áp dụng Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có tổng số 9,905 doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, do vậy gặp khó khăn trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Rất ít doanh nghiệp đầu tư dài hạn trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ công nghệ cao, sáng tạo…, nên việc kết nối với các doanh nghiệp FDI còn kém, chưa tạo ra nền tảng vững chắc của sự phát triển.

Ngày 04/04/2024
Công văn mời đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024
Công văn mời đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

GTCLQG là Giải thưởng cao quý cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 11/03/2024
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ: Hỗ trợ áp dụng đảm bảo đo lường, xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ: Hỗ trợ áp dụng đảm bảo đo lường, xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/2, tại Hội trường Sở KH&CN Phú Thọ, Hội đồng KH&CN đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Hỗ trợ áp dụng đảm bảo đo lường, xây dựng kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ STC chủ trì thực hiện. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Ngày 01/03/2024
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Ngày 27/02/2024
Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP
Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển các vùng nguyên liệu gắn với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, mang đặc trưng, lợi thế, thương hiệu của từng vùng miền, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

Ngày 04/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0