Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 18/06/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh


      Ngày 17-6, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 1-11-2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo 3 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp

    Tham gia lễ ký kết có đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Ban Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh...
     Sau khi thảo luật, tiếp thu ý kiến, thống nhất nội dung và phân công trách nhiệm cụ thể của các bên, các đồng chí lãnh đạo 3 cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ.

     Sự phối hợp giữa 3 bên nhằm mục đích: Nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, phát triển tiềm lực về khoa học - công nghệ của tỉnh, phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm KH&CN vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của Luật KH&CN; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh trong việc hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước giám sát thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu về phát triển KH&CN, thực thi các quy định của Luật KH&CN, đồng thời có cơ sở để biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định, triển khai các nhiệm vụ KH&CN có hiệu quả; thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Luật KH&CN phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và các quy định pháp luật khác

 

 

 

Lượt xem: 6BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0