Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

khảo nghiệm các giống lúa mới nhằm xác định những giống phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty CP Giống – VTNN công nghệ cao Việt Nam
Chủ nhiệm
ThS. Hoàng Trung Dũng
Cán bộ tham gia
KS. Hoàng Ngọc Tín, KS.Lê Quý Văn, KS. Đỗ Thị Hường, KS. Lê Thị Ánh Hồng,KS. Phạm Thế Cần, CN. Lê Thị Kim Ngân
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung

Chọn lọc được những giống lúa mới có năng suất, chất lượng ổn định, có mức độ nhiễm sâu bệnh hại nhẹ và chống chịu tốt điều kiện ngoại cảnh, phù hợp với vùng sinh thái tỉnh Phú Thọ để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Dự kiến đến cuối năm 2014, đề nghị bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh 01 giống lúa thuần chất lượng và từ 01 đến 02 giống lúa lai.


Kết quả thực hiện

 1. Khảo nghiệm cơ bản

Thực hiện khảo nghiệm cơ bản 18 giống lúa thuần chất lượng, 10 giống lúa lai, qua theo dõi đánh giá liên tục ở các vụ: Xuân 2013, Mùa 2013, Xuân 2014, Mùa 2014 và Xuân 2015 chúng tôi đã xác định được 7 giống lúa có nhiều ưu điểm nổi trội so với giống đối chứng: Khả năng sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh, tiềm năng năng suất khá, chất lượng gạo ngon… có triển vọng mở rộng sản xuất, trong đó có 4 giống lúa thuần ( VVC 21, HN 07, QNC, L 169 ), 3 giống lúa lai (TY 998, TP ưu 6, Q ưu 101). Các giống lúa này tiếp tục đưa ra khảo nghiệm sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau của tỉnh để đánh giá khả năng thích ứng trước khi mở rộng sản xuất.

Các giống lúa mới qua khảo nghiệm cơ bản từ 1 đến 2 vụ có một số đặc điểm nông học tốt như Tân phú ưu 88 (lúa lai); NT (lúa thuần chất lượng) tiếp tục cho khảo nghiệm vụ sau để có thêm kết luận.

Các giống lúa đã qua khảo nghiệm 2-3 vụ không có ưu điểm nổi trội so với các giống đối chứng đề nghị không khảo nghiệm tiếp gồm có:

+ Nhóm lúa thuần (9 giống): XHZ, BL12, VC, PLC, DF79, F152, CLC, TZ192, NH12.

+ Nhóm lúa lai (4 giống): Q30, FLR31, FLR33, FLR42.

2. Khảo nghiệm sản xuất

Qua 2 năm 4 vụ khảo nghiệm sản xuất ở 8 điểm đại diện cho các vùng sinh thái trong tỉnh ( Vụ Xuân 2013, vụ Mùa 2013, vụ Xuân 2014, vụ Mùa 2014), chúng tôi đã xác định được những giống có đặc tính nông sinh học tốt, ổn định qua các vụ có triển vọng mở rộng sản xuất:

- Nhóm lúa thuần chất lượng: Giống QR 15, VVC 21

- Nhóm lúa lai 2 dòng: Giống Vân quang 16 (VQ 16)

- Nhóm lúa lai 3 dòng: Giống FLR 41, TY 998

Đề nghị cho sản xuất thử vụ tiếp theo các giống QR15, Vân quang 16, FLR 41 để có đánh giá chính xác trước khi mở rộng đại trà và tiếp tục cho KNSX vụ sau các giống: VVC 21 và TY 998.

3. Sản xuất thử

 Sau 2 năm, 4 vụ tiến hành sản xuất thử 2 giống lúa mới là QR 15 (giống lúa thuần chất lượng) và VQ 16 (giống lúa lai 2 dòng) tại các điểm đại diện cho vùng sinh thái trông tỉnh thì kết quả như sau:

- Về sinh trưởng phát triển: 2 giống lúa này có khả năng thích ứng rộng, sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khá, trỗ thoát nhanh, tập chung.

- Về mức độ nhiễm sâu bệnh hại ở mức nhẹ, khả năng chống đổ khá, chịu rét khá. Khả năng thích ứng rộng, gieo cấy được cả 2 vụ trên chân đất vàn, vần thấp.

- Về năng suất thực thu: Cả 2 giống đều cho năng suất cao, ổn định qua 4 vụ sản xuất, năng suất cao hơn các giống đối chứng ở cả 2 vụ Xuân và Mùa > 10%.

- Về chất lượng: Giống QR 15 có dạng hạt gạo thon dài, trong không bạc bụng, chất lượng cơm dẻo, vị đậm, ăn ngon. Giống VQ 16 có dạng hạt gạo bán thon, trắng trong, ít bạc bụng, chất lượng cơm dẻo, ăn ngon.

4. Tổ chức hội thảo đầu bờ

- Tổ chức 02 Hội nghị đầu bờ giới thiệu giống lúa mới trong tập đoàn lúa Khảo nghiệm cơ bản tai Trung tâm nghiên cứu giống lúa Cao Xá.

- Tổ chức 02 Hội nghị đầu bờ giới thiệu giống lúa có triển vọng trong Khảo nghiệm sản xuất tại Xã Hạ Giáp – H. Phù Ninh và Xã Minh Hạc – Hạ Hoà.

- Tổ chức 02 Hội nghị đầu bờ tuyên truyền giới thiệu mô hình sản xuất thử 02 giống lúa mới QR 15 và Vân Quang 16 tại Xã Cao Xá – Lâm Thao và Xã Cự Thắng – Thanh Sơn.

5. Xây dựng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc các giống lúa

Nhóm nghiên cứu đề xuất 02 hướng dẫn gieo trồng cho 02 giống lúa mới triển vọng QR15, Vân Quang 16 và thí điểm tại 8 điểm thuộc 5 xã đại diện cho 3 vùng sinh thái của tỉnh.


Thời gian
30 tháng (từ T1/2013-T6/2015)
Kinh phí
2.046,2 triều đồng
Lượt xem: 904BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0