Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Bảy, 11/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024


Ngày 10/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 đối với nhiệm vụ “Ứng dụng phần mềm xử lý chồng chéo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề xuất. Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị

Sau khi nghe đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ cũng như mục tiêu đạt được và nội dung triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đã tham gia góp ý, tư vấn xác định đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách cần phải triển khai sớm trong thời gian tới. Nhiệm vụ được triển khai sẽ góp phần làm hạn chế những phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn; giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra hàng năm nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hội đồng cũng tư vấn đề xuất thay đổi tên nhiệm vụ cũng như mục tiêu và nội dung đơn vị đề xuất cần phải thực hiện trong đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ.

Đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án để phục vụ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” với mục tiêu hoàn thiện và đưa vào ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hội đồng nhất trí đánh giá “Đạt” và kiến nghị đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024./.

NHC

Lượt xem: 77



BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng dự.

Ngày 11/06/2024
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Một trong 10 sự kiện khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2023 được báo chí bình chọn là Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức khoa học - công nghệ.

Ngày 10/06/2024
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua đã tập trung vào tổng hợp, đề xuất, trình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho toàn ngành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tài chính có tác động lớn đến toàn ngành KH&CN hiện đang được Bộ KH&CN rà soát để sửa đổi, bổ sung

Ngày 25/05/2024
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững

Xác định khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, ngành KH&CN Phú Thọ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với thực tiễn sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống.

Ngày 18/05/2024
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đề xuất, triển khai các chính sách vượt trội để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 15/05/2024
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Ngày 10/5/2024 tại Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia”.

Ngày 14/05/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0