Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Bảy, 11/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024


Ngày 10/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 đối với nhiệm vụ “Ứng dụng phần mềm xử lý chồng chéo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề xuất. Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị.

Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị

Sau khi nghe đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt sự cần thiết phải triển khai nhiệm vụ cũng như mục tiêu đạt được và nội dung triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đã tham gia góp ý, tư vấn xác định đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách cần phải triển khai sớm trong thời gian tới. Nhiệm vụ được triển khai sẽ góp phần làm hạn chế những phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn; giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra hàng năm nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hội đồng cũng tư vấn đề xuất thay đổi tên nhiệm vụ cũng như mục tiêu và nội dung đơn vị đề xuất cần phải thực hiện trong đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ.

Đơn vị đề xuất báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Chu Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án để phục vụ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý thanh tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thống nhất đổi tên nhiệm vụ thành “Ứng dụng phần mềm hỗ trợ thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” với mục tiêu hoàn thiện và đưa vào ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hội đồng nhất trí đánh giá “Đạt” và kiến nghị đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024./.

NHC

Lượt xem: 42BÀI VIẾT KHÁC
Phú Thọ: Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Phú Thọ: Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con ngườ

Ngày 16/04/2024
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 20/03/2024
4 thủ tục hành chính mới được ban hành lĩnh vực khoa học và công nghệ
4 thủ tục hành chính mới được ban hành lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 156/QĐ-BKHCN ngày 22/2/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/03/2024
Hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học: Tạo bước đột phá
Hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học: Tạo bước đột phá

Với những giải pháp chính sách cởi mở từ Nhà nước, trong năm 2024, hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học sẽ có bước đột phá, từ đó tăng hơn tính liên kết Nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp.

Ngày 03/03/2024
“Thu hút nhân tài, tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu cơ bản vì sự phát triển bền vững”
“Thu hút nhân tài, tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu cơ bản vì sự phát triển bền vững”

Đó là nội dung trọng tâm của buổi trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt với GS. Ngô Bảo Châu - Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Bộ trưởng và GS. Ngô Bảo Châu cũng đã chia sẻ các ý kiến để KH&CN đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 01/03/2024
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định của Chính phủ về đầu tư, tài chính, cơ chế tự chủ... nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong thời gian tới.

Ngày 19/02/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0