Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 07/07/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ XV


Ngày 4.7.2014, tại Bắc Kạn, Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh trung du miền núi phía Bắc lần thứ XV. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Văn Tùng và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN; Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc; Lãnh đạo và cán bộ của các Sở KH&CN trong vùng; các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học ở Trung ương và địa phương; các doanh nghiệp…
Giai đoạn 2012-2014, các Sở KH&CN thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong vùng ban hành 47 văn bản pháp quy về KH&CN của địa phương và tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN của Trung ương và địa phương. Nguồn nhân lực của 14 Sở KH&CN vùng trung du và miền núi phía Bắc có hơn 1.000 người, trong đó có 10 tiến sỹ, 104 thạc sỹ, 672 người có trình độ đại học. Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học được Trung ương bố trí cho 14 tỉnh trong vùng giai đoạn 2012-2014 là 652,364 tỷ đồng (6/14 tỉnh được UBND tỉnh cân đối kinh phí cao hơn mức Trung ương phân bổ, 6/14 tỉnh được UBND tỉnh cân đối kinh phí bằng mức Trung ương phân bổ, 2 tỉnh bố trí kinh phí không đạt mức kinh phí Trung ương phân bổ).
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giai đoạn 2012-2014, các tỉnh trong vùng đã thực hiện 878 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có 423 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 48,18%), 123 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (chiếm 14,01%), 232 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (chiếm 26,42%), 71 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học y dược (chiếm 8,09%), 29 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (chiếm 3,03%). Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện đã bám sát các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chủ trương các nhiệm vụ KH&CN ở địa phương phải tập trung theo hướng ứng dụng là chính nên nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống (số lượng các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng và triển khai nhân rộng tăng, trung bình đạt 50-70% tổng số các kết quả nghiên cứu ứng dụng). Kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần đưa vào nuôi trồng một số loại giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng cao; tuyển chọn và phục tráng các cây trồng chủ lực, cây đặc sản ở địa phương; tạo ra các quy trình kỹ thuật mới, như các đề tài/dự án: “Nghiên cứu, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế như cây Bách tán, Táo mèo, Lúa khẩu Nậm Xít - Bắc Hà, Lúa Chăm Pét - Văn Bàn tỉnh Lào Cai”, “Tuyển chọn cây đầu dòng, phục tráng giống, sản xuất giống tốt phục vụ cho sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng mô hình thâm canh quýt Bắc Kạn”, “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, “Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius rutilusng&kottelat) trong điều kiện tỉnh Lào Cai”, “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng xen một số giống cây ngắn ngày trong vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản tại một số huyện của tỉnh Sơn La”, "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất một số loại hoa mới có giá trị cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, "Hợp tác nghiên cứu cải tạo rừng Hồi năng suất thấp và ứng dụng kỹ thuật chế biến sản phẩm Hồi tại Lạng Sơn”, “Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống Sinora tại tỉnh Thái Nguyên”, “Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống mía, tạo giống thuần chủng, sạch bệnh phục vụ cho vùng trồng mía nguyên liệu tỉnh Tuyên Quang”...
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN của vùng trung du và miền núi phía Bắc cũng còn một số tồn tại, cần có giải pháp khắc phục: các địa phương mới chỉ bố trí đạt gần 62% vốn đầu tư phát triển do Trung ương cân đối thông qua ngân sách địa phương; việc bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học cho các nhiệm vụ KH&CN ở một số địa phương còn mang tính dàn trải, chưa có nhiều địa phương xây dựng được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm có tính liên tỉnh, liên vùng; công tác xã hội hóa trong hoạt động KH&CN chưa được đẩy mạnh, nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước chi cho KH&CN còn thấp; hoạt động nghiên cứu - triển khai trong các doanh nghiệp chưa được đẩy mạnh; nhiều sản phẩm có thế mạnh của vùng chưa được đầu tư phát triển một cách thỏa đáng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá những kết quả và tồn tại trong các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, thông tin KH&CN, thanh tra KH&CN, hoạt động KH&CN cấp huyện; tập trung thảo luận một số vấn đề: tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển tiềm lực KH&CN, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động KH&CN, những giải pháp đẩy mạnh chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, định hướng công tác KH&CN giai đoạn 2014-2016…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ sự cảm ơn đối với Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong vùng vì sự quan tâm đối với hoạt động KH&CN trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định, một trong những đóng góp nổi bật nhất của hoạt động KH&CN trong vùng là việc đưa nhanh các kỹ thuật tiến bộ vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tập trung nghiên cứu cây dược liệu, rau bản địa, hoa chất lượng cao; nhiều mô hình hợp tác mới trong phát triển kinh tế đã được hình thành… Trong thời gian tới, hoạt động KH&CN của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc cần tập trung triển khai thực hiện một cách đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về KH&CN (đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật KH&CN năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn và một số văn bản quan trọng khác); hoạt động nghiên cứu - triển khai cần tập trung vào tiềm năng, thế mạnh của tỉnh/vùng, nâng cao tỷ lệ các đề tài/dự án được triển khai và nhân rộng vào thực tế sản xuất, đời sống; tăng cường sự phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ KH&CN mà đầu mối là các Sở KH&CN với các đơn vị chức năng trong Bộ.


 

 

Lượt xem: 29BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0