Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/02/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Dự án: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.360.959.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

    - Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 543.790.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba triệu bẩy trăm chín mươi ngàn đồng),

   - Khác (tự có của đơn vị và đối ứng của dân): 817.169.000 đồng (Tám trăm mười bẩy triệu một trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát, phân tích khí hậu, đất đai, nguồn nước và để xuất vùng triển khai dự án.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

     - 01 vườn ươm giống cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (quy mô 200m2, công suất 2000 cây giống Náng hoa trắng và 2000 cây giống Trinh nữ hoàng cung).

     - 01 mô hình trồng tập trung cây Trinh nữ hoàng cung theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

     - 01 mô hình trồng tập trung Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

      - 01 mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại (Sân phơi 100m2, 03 bể rửa, 01 máy sấy công suất 300kg/mẻ);

     - 7 tấn dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng khô (hàm lượng alcaloid toàn phần của Trinh nữ hoàng cung đạt ≥0,45% và Náng hoa trắng đạt ≥0,4%).

- Kết quả đào tạo, tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 150 lượt người dân.

Lượt xem: 384BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0