Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/02/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Dự án: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP-WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện:

24 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 1.360.959.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng). Trong đó:

    - Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 543.790.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba triệu bẩy trăm chín mươi ngàn đồng),

   - Khác (tự có của đơn vị và đối ứng của dân): 817.169.000 đồng (Tám trăm mười bẩy triệu một trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng kết dự án.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và bộ phiếu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo chuyên đề kết quả khảo sát, phân tích khí hậu, đất đai, nguồn nước và để xuất vùng triển khai dự án.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và sơ chế Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

     - 01 vườn ươm giống cây dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO (quy mô 200m2, công suất 2000 cây giống Náng hoa trắng và 2000 cây giống Trinh nữ hoàng cung).

     - 01 mô hình trồng tập trung cây Trinh nữ hoàng cung theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

     - 01 mô hình trồng tập trung Náng hoa trắng theo hướng GACP-WHO (quy mô 01ha, năng suất đạt: 3,5-4 tấn khô/ha/2 năm).

      - 01 mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại (Sân phơi 100m2, 03 bể rửa, 01 máy sấy công suất 300kg/mẻ);

     - 7 tấn dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng khô (hàm lượng alcaloid toàn phần của Trinh nữ hoàng cung đạt ≥0,45% và Náng hoa trắng đạt ≥0,4%).

- Kết quả đào tạo, tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật và 150 lượt người dân.

Lượt xem: 424BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0