Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/02/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Dự án: Ứng dụng công nghệ mới “Máy cứu ngải và viên ngải cứu” thay thế phương pháp cứu ngải truyền thống phục vụ điều trị, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại tỉnh Phú Thọ.


Thời gian thực hiện:

18 tháng (từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2018).

Kinh phí được phê duyệt: 

Tổng kinh phí: 626.400.000 đồng (Sáu trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 460.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu ba trăm ngàn đồng)

- Khác (tự có của đơn vị): 166.100.000 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu một trăm ngàn đồng).

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án.

- 05 báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả xây dựng 02 mô hình; Báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ mới; Kết quả khảo sát bổ sung thông tin thực hiện dự án; Báo cáo đề xuất phương án nhân rộng kết quả dự án.

- Sản phẩm thiết bị công nghệ: 25 máy cứu ngải; 160 hộp viên ngải cứu.

- Các mô hình ứng dụng thành công công nghệ mới “máy cứu ngải và viên ngải cứu” vào điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: 01 mô hình chính tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Thọ và các mô hình điểm triển khai ứng dụng tại 10-15 cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

- 200 lượt người bệnh (tương ứng từ 100 - 150 bệnh nhân) được áp dụng để điều trị và chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế.

- 6-8 cán bộ, kỹ thuật viên được đào tạo sử dụng thành thạo sản phẩm công nghệ; 30 cán bộ các cơ sở y tế được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy cứu ngải; 200 lượt người dân được giới thiệu, phổ biến sản phẩm công nghệ của dự án.

- 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu hướng dẫn, sử dụng

Lượt xem: 165BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0