Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 05/02/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN tổ chức diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Tham dự diễn đàn có đ/c Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đ/c Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Trần Văn Vinh, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban dân vận Bộ KH&CN; đ/c Nguyễn Phú Thành, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ KH&CN cùng đại diện Đoàn khối các cơ quan Trung ương và hàng trăm đoàn viên thanh niên các đơn vị có liên quan.

 
Diễn đàn là dịp ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng khao khát cống hiến của mình đối với Đảng kính yêu. Đây cũng là dịp để Đảng lắng nghe và thể hiện sự quan tâm, dìu dắt đối với thanh niên đất nước. Đồng thời, thông qua diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và trí thức trẻ về vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.


Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên, luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy tiềm năng to lớn và vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ để thể hiện sứ mạng lịch sử, đi đầu trong công cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng ta luôn chú trọng giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thanh niên, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dựng hiệu quả lực lượng trí thức trẻ. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên của Đảng và Nhà nước được ban hành, như: “Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020”; “Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam 2011 - 2020”;…


Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, đội ngũ trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương nói chung, trí thức trẻ Bộ KH&CN nói riêng đã có những đóng góp tích cực, quan trọng cho đất nước; trí thức trẻ trong Bộ là lực lượng tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành của Bộ trong việc phối hợp xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và củng cố, nâng cao chất lượng công tác của công chức, viên chức thuộc Bộ.


Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí thông qua Nghị quyết “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.


Ban Chấp hành Trung ương xác định: KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tạo chuyển biến về chất trong đóng góp của KH&CN để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ XXI. Về mục tiêu cụ thể: đến năm 2020, KH&CN Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới; tiềm lực KH&CN đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 


Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, Bộ KH&CN đã góp phần tích cực cho thế hệ thanh niên ngày nay thông qua những kết quả đạt được từ những công trình khoa học, những ý tưởng sáng tạo, những giải pháp hữu ích đã đóng góp tích cục cho xã hội. Qua những việc làm cụ thể đó, thanh niên đã khẳng định được chính mình khẳng định được lòng yêu nước, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội.

 


Cũng tại Diễn đàn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ - phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 3 đ/c, bao gồm: Đ/c Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Trần Văn Vinh, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban dân vận Bộ KH&CN; đ/c Nguyễn Phú Thành, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ KH&CN.

 

 

Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0