Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 13/07/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ


Thời gian thực hiện: 24 tháng. Từ tháng 5/2018 đến 5/2020

Tổng kinh phí (triệu đồng): 528,350

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 499,000

Kết quả:

Tổ chức thành công 05 hội thảo; 02 hội nghị tư vấn và 02 hội nghị kết nối doanh
nghiệp, 01 khóa đào tạo cho 36 cán bộ tham gia mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 01 lớp
tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập huấn được 100 lượt sinh các
trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hỗ trợ thành công 2 dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.
129
Tạo phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như tiềm
năng, sức sáng tạo củasinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,
hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, góp phần xây dựng văn hóa khởi
nghiệp của Quốc gia.
Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cho giảng viên trường Đại học Hùng Vương.
Tăng sự hợp tác, chia sẻ giữa các doanh nghiệp với nhà trường và giữa các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với nhautrong hoạt động hỗ trợ sinh viên
khởi nghiệp.

 

Lượt xem: 106BÀI VIẾT KHÁC
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/06/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0