Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 13/07/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ


Thời gian thực hiện: 24 tháng. Từ tháng 5/2018 đến 5/2020

Tổng kinh phí (triệu đồng): 528,350

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 499,000

Kết quả:

Tổ chức thành công 05 hội thảo; 02 hội nghị tư vấn và 02 hội nghị kết nối doanh
nghiệp, 01 khóa đào tạo cho 36 cán bộ tham gia mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 01 lớp
tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập huấn được 100 lượt sinh các
trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hỗ trợ thành công 2 dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.
129
Tạo phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như tiềm
năng, sức sáng tạo củasinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,
hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, góp phần xây dựng văn hóa khởi
nghiệp của Quốc gia.
Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cho giảng viên trường Đại học Hùng Vương.
Tăng sự hợp tác, chia sẻ giữa các doanh nghiệp với nhà trường và giữa các trường
Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với nhautrong hoạt động hỗ trợ sinh viên
khởi nghiệp.

 

Lượt xem: 46BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0