Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 19/12/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Cục Thông tin KH&CN quốc gia: Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015Ngày 17/12/2014, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức để tổng kết, đánh giá những công việc đã thực hiện được trong năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đại diện của một số đơn vị chức năng của Bộ KH&CN cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

 

 

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Đào Mạnh Thắng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Cục. Năm 2014 là năm có nhiều sự thay đổi ở Cục Thông tin KH&CN quốc gia, cơ cấu tổ chức theo chức năng, điều lệ của đơn vị bắt đầu hoạt động có hệ thống. Hành lang pháp lý trong hoạt động quản lý liên quan đến Cục được hình thành và hoàn thiện. Mặc dù có nhiều thách thức đặt ra, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã triển khai toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ kế hoạch do Bộ KH&CN giao.

 

Trong năm 2014, Cục đã tiếp tục triển khai một cách toàn diện chức năng tham mưu và giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Cục đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN; Thông tư 14/2014/TT-BKHCN; Thông tư thay thế Thông tư 05/2008/TT-BKHCN-BNV, Thông tư 23/2011/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN đối với Sở KH&CN. Hiện nay đã có 28/31 Bộ, ngành và 60/63 tỉnh đã chỉ định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; Tọa đàm về hoạt động thông tin KH&CN tại các tỉnh ĐBSCL; Làm việc với một số Bộ, ngành, địa phương; Hướng dẫn chuyên môn và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về công tác thông tin, thống kê KH&CN (Sơn La, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Nguyên…).

 

Công tác phục vụ thông tin, đặc biệt là cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo tiếp tục được chú trọng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thực tế xã hội trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, thông qua hình thức dịch vụ bạn đọc đặc biệt, hiệu quả chia sẻ khai thác và sử dụng các nguồn tin hiện có đã được nâng lên đáng kể.

 

Công tác xây dựng nguồn lực thông tin được chú trọng phát triển, số lượng, chủng loại như sách, tạp chí, các CSDL về KH&CN trong và ngoài nước luôn được coi trọng, cập nhật, xử lý để đưa vào phục vụ kịp thời. Vì vậy, Cục đã tạo lập được nguồn lực tài liệu ngày càng phong phú, đa dạng và bạn đọc đến khai thác, sử dụng ngày càng tăng; Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối xây dựng định hướng phát triển nguồn tin cho cả nước, đẩy mạnh phương thức phục vụ tài liệu điện tử.

 

Công tác thống kê KH&CN đã tổ chức triển khai bài bản và thu được kết quả tốt, tiến hành: Điều tra tiềm lực KH&CN lần thứ nhất; Điều tra nghiên cứu và phát triển lần thứ hai; Tiếp tục triển khai hiệu quả chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN,…

 

Hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN đã được đẩy mạnh với việc tổ chức thành công triển lãm thành tựu KH&CN tại Ngày KH&CN Việt Nam 18-5; Techmart chuyên ngành công nghệ sinh học 2014; Kết nối cung - cầu công nghệ, cung cấp thư viện điện tử phục vụ Trường Sa. Mạng VinaREN đã thực sự trở thành kênh liên lạc gắn kết cộng đồng các nhà khoa học cả trong và ngoài nước. Qua mạng VinaREN đã triển khai nhiều ứng dụng tiên tiến trên nền tảng hạ tầng mạng như Telemedicine; E-learning; khí tượng thủy văn; tính toán lưới; Videoconference…

 

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN được chú trọng, Cục đang tập trung xây dựng giải pháp thu thập, quản lý và sử dụng thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả nghiên cứu, kết quả ứng dụng. Các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tiến trình hội nhập với khu vực và quốc tế. Năm 2014 là năm đầu tiên của dự án FIRST - NASATI được triển khai.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN, đưa Nghị định 11/2014/NĐ-CP vào thực tế, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN. Công tác xử lý và phân tích thông tin cần tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác. Ngoài việc tăng cường cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu, đào tạo thì trong năm tới, Cục sẽ chú trọng tập trung đến cung cấp thông tin phục vụ các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp KH&CN nói riêng.

 

Nhằm đảm bảo góp phần vào sự công khai, minh bạch trong các hoạt động KH&CN, Cục sẽ cung cấp và thẩm định thông tin liên quan đến các nhiệm vụ KH&CN thông qua CSDL quốc gia về KH&CN. Tăng cường công tác thông tin, thống kê KH&CN tại các Bộ, ngành; Đẩy mạnh bao gói sản phẩm-dịch vụ thông tin phục vụ thị trường, thông qua các hình thức mới và tiện ích như: Dịch vụ thông tin KH&CN trực tuyến trên thiết bị di động, dịch vụ tìm nguồn cung ứng, dịch vụ SMS… 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Cục đã đạt được trong năm 2014, đặc biệt là trong việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định 11/2014/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin KH&CN và nâng cao được vai trò quản lý nhà nước về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho biết, năm 2014 là năm hết sức đặc biệt đối với ngành KH&CN. Luật KH&CN (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực và được triển khai thực hiện; Lần đầu tiên tổ chức ngày KH&CN Việt Nam (18/5). Năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015, năm kết thúc kế hoạch phát triển KT-XH 2011-2015 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12, cùng với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng đã chỉ đạo một số vấn đề mà Cục cần chú trọng trong năm 2015, dó là cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thông tin và thống kê KH&CN, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ xây dựng các văn bản pháp luật, mang tính chế tài đối với việc thực hiện và giao nộp các kết quả nghiên cứu; Đẩy mạnh việc xây dựng CSDL quốc gia về KH&CN có khả năng kết nối cao; Hoạt động thông tin KH&CN cần hướng vào doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp; Bên cạnh việc nỗ lực tổ chức Techmart quốc gia, Cục cần tổ chức các Techmart chuyên ngành như Techmart Techmart chuyên ngành công nghệ sinh học vừa qua. Thứ trưởng yêu cầu trọng tâm công tác tập trung để thông tin KH&CN phải trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển KH&CN, để KH&CN thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.


Lượt xem: 34BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0