Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 17/12/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chương trình nông thôn miền núi: thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất


 

EmailInPDF

alt

Ngày 15.12.2014, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã diễn ra phiên họp của Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 (Chương trình nông thôn miền núi).
Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 được thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 1.10.2010 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2011 đến nay đã có 322 dự án được triển khai thực hiện tại 62 tỉnh/thành phố trong cả nước, trong đó có 195 dự án do trung ương quản lý, 127 dự án ủy quyền cho địa phương quản lý. Các dự án đã huy động được gần 900 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, người dân và ngân sách địa phương, chiếm 57% tổng kinh phí thực hiện dự án. Đặc biệt, các dự án đã ứng dụng và chuyển giao thành công gần 1.200 quy trình công nghệ (vượt 31% so với kế hoạch), đào tạo được 2.870 kỹ thuật viên cơ sở (vượt 59%) và tập huấn kỹ thuật cho hàng vạn nông dân… Thành công của các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã giúp các địa phương tiếp nhận, làm chủ nhiều công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản, thủy sản, vật nuôi; giải quyết nhu cầu nước sạch cho các hộ gia đình và cụm dân cư; giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn… Bên cạnh đó, thông qua Chương trình, nhiều doanh nghiệp đã có cơ hội đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, hình thành một số nghề mới góp phần khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân…
Đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Nguyễn Quân - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình đề nghị trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng số lượng dự án ở các vùng khó khăn, hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao giá trị nông lâm thủy sản cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo... Bộ trưởng cũng lưu ý, trong việc xây dựng đề án thực hiện Chương trình trong giai đoạn mới cần phải ra soát kỹ mục tiêu, nội dung của Chương trình để tránh trùng lắp.
alt
Lượt xem: 31BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0