Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/08/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


 

Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp các đại biểu về nước dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt các Đại sứ,
Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 


Tham dự cuộc gặp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc… 

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã báo cáo về Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” diễn ra từ ngày 22-26/8 tại Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Nga đã phát biểu chia sẻ về kết quả triển khai những hoạt động đối ngoại tại địa bàn công tác...

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống và kết quả đạt được từ các Hội nghị ngoại giao trước đây, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, góp phần đắc lực thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đất nước.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của ngành ngoại giao đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Bộ Ngoại giao chọn nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XII” làm chủ đề và trọng tâm của Hội nghị ngoại giao 29. Theo đó, ngành ngoại giao “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, toàn ngành đối ngoại và nhất là các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải luôn quán triệt đầy đủ đường lối đối ngoại của Đảng. Với sứ mệnh ở vị trí tuyến đầu, tiền đồn, hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với những thay đổi của thế giới bên ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần phát huy hiệu quả vai trò của cơ quan đại diện ở nước ngoài, chủ động kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả các hoạt động hội nhập; đồng thời có hỗ trợ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tranh thủ cơ hội, chuẩn bị tốt giải pháp, ứng phó xử lý thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế; xây dựng những quy định và triển khai trong nước phù hợp với pháp luật và lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. 

Nhấn mạnh trách nhiệm hàng đầu, quan trọng nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện chú trọng và làm tốt hơn nữa việc tìm hiểu, bám sát tình hình, nghiên cứu và cung cấp thông tin, phân tích đầy đủ, kịp thời và có chất lượng phục vụ cho công tác hoạch định chính sách đối ngoại cũng như triển khai chính sách trong nước; chủ động và đẩy mạnh vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và cộng đồng quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ chính nghĩa và ủng hộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước của Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, quá trình hội nhập của nước ta ngày càng sâu rộng, đòi hỏi công tác bảo hộ công dân phải ngày càng được quan tâm và tăng cường. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại nước ngoài cần chủ động và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, cả về tinh thần, thông tin và pháp lý. Trong công tác bảo hộ công dân cần phát huy vai trò của các hội, đoàn của người Việt để làm cầu nối với cơ quan đại diện của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, tiếp tục tích cực vận động chính quyền sở tại tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ ngoại giao văn hóa, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để làm được điều này, ngành ngoại giao phải quảng bá, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có văn hóa Việt, nếu không biết tiếng Việt thì không thể giữ gìn được văn hóa Việt Nam. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần quan tâm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng tổ chức các lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào. Đây là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa trong việc vận động kiều bào hướng về Tổ quốc; góp phần duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các cơ quan đại diện là ngôi nhà chung, là mái ấm nuôi dưỡng tình cảm dân tộc, quê hương và cũng là nơi bảo vệ quyền lợi của công dân, kiều bào Việt Nam tại nước ngoài. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác đối ngoại gồm ba trụ cột, gồm: đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện ngoai giao ở nước ngoài phải đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong ba trụ cột đối ngoại, trong đó cần nhận thức rõ đối ngoại Nhà nước bao bồm cả các hoạt động của đối ngoại của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các hoạt động đối ngoại này gắn bó chặt chẽ với nhau...

Nhấn mạnh đến những nội dung cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác ngoại giao trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao cần làm tốt chức năng tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2017, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật cơ quan đại diện sửa đổi; đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt dự án Luật này, đáp ứng nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong thời gian tới, việc ký kết và triển khai thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng và bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như giám sát việc thực hiện. Hiện nay, Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bộ Ngoại giao tham mưu phương án tối ưu, đảm bảo có lợi nhất cho đất nước. 

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để củng cố, mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước, nhất là các đối tác hàng đầu quan trọng; mở rộng mạng lưới các tổ chức bạn bè, các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam, góp phần đưa các mối quan hệ hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững theo đường lối và định hướng đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành ngoại giao chủ động hơn nữa tham mưu cho Quốc hội về kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh nghiệm phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế của các nước bạn, để từ đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. 

Thay mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao cũng như toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 29, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cho biết, các ý kiến này sẽ được đưa vào trong Chương trình hành động của Hội nghị ngoại giao lần thứ 29.

Lượt xem: 21BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0