Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 26/12/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Cần thực thực hiện vai trò nòng cốt trong ứng dụng và phát triển công nghệ


Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được coi là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ, với sứ mệnh ĐMST, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cần xây dựng chính sách thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đi vào thực chất, hiệu quả.

Ngày 22/12/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Cục) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thay mặt toàn thể Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục.

Trong năm 2023, Cục đã tập trung nguồn lực hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành; các chương trình hành động, kế hoạch của Bộ KH&CN, nhiệm vụ trọng tâm được giao tại các văn bản của cấp trên; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh khác.

Về xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, phát triển công nghệ và ĐMST: Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN về quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 21/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật; Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 168/QĐ-BKHCN phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030”; Cục đã tích cực tham gia lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN đối với nội dung phát triển công nghệ và ĐMST.

Về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng, phát triển, đổi mới công nghệ và ĐMST: Cục đã hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ trong các ngành, lĩnh vực; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Triển khai đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ báo cáo tại Hội nghị.

Cục đã hướng dẫn và tổ chức các hoạt động kết nối công nghệ và ĐMST. Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công “Diễn đàn Kết nối công nghệ, khởi nghiệp và ĐMST Việt Nam - Lào 2023 với các hoạt động có ý nghĩa thiết thực được tổ chức tại Diễn đàn đã góp phần đẩy mạnh hợp tác liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ, ĐMST giữa các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp giữa hai nước, củng cố thêm mối quan hệ hợp tác thân thiết, bền chặt, có truyền thống lâu dài của hai nước Việt Nam - Lào. Đặc biệt, Cục đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Kết nối công nghệ và ĐMST Việt Nam 2023 - Techconnect and Innovation Viet Nam 2023” tại Quảng Ninh với chủ đề “ĐMST - Phát triển bền vững”. Tại Sự kiện đã tổ chức thành công hoạt động trình diễn công nghệ, Diễn đàn, hoạt động tiêu điểm công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ vật liệu mới…và hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ qua đó góp phần thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân, đóng góp thiết thực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta từ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn carbon thấp nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2023 Cục đã trao đổi, hướng dẫn các Sở KH&CN Bình Phước, Long An, Bắc Giang xây dựng kế hoạch thành lập điểm kết nối cung cầu công nghệ. Tiếp tục vận hành và khai thác 13 Điểm kết nối cung cầu công nghệ phân bố trên 5 vùng, 12 tỉnh/thành phố trên cả nước qua đó triển khai có hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu công nghệ nói riêng và hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; đưa nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn cuộc sống.

Cục đã hỗ trợ thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ và ĐMST tại các địa phương và triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ, ang cường hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, phát triển công nghệ và ĐMST.

Nhằm triển khai hoạt động quản lý nhà nước về ĐMST tại Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Cục đã phối hợp với Đại học VinUni tổ chức khóa đào tạo về KH,CN&ĐMST cho cán bộ, lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Bộ góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời với mục tiêu tăng cường hợp tác triển khai các hoạt động liên quan đến theo dõi, đánh giá ĐMST; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy doanh nghiệp ĐMST dựa trên nền tảng KH&CN hai bên đã triển khai ký kết biên bản ghi nhớ và khởi động đưa vào triển khai Dự án phát triển Chỉ số ĐMST ngành Việt Nam.

Đồng thời, Cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng các tỉnh/thành phố trên cả nước, các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ của Bộ KH&CN trong lĩnh vực chuyển giao, đổi mới, phát triển công nghệ và ĐMST tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần lan tỏa các chủ Chương cơ chế chính sách, cũng như nêu bật vai trò tầm quan trọng của KH,CN&ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội tới cộng đồng, người dân trên cả nước.

Bên cạnh đó, Cục luôn tích cực hưởng ứng triển khai các phong trào thi đua do Bộ KH&CN, Công đoàn Bộ KH&CN, Khối thi đua phát động, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ghi nhận, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị đối với các thành tích đột xuất, thường xuyên năm 2023.

Báo cáo về phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2024, ông Nguyễn Đức Hoàng cho biết, để đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cục trong lĩnh vực ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ đã được Bộ KH&CN giao, nhiệm vụ mới về ĐMST tại dự thảo điều lệ của Cục Phát triển công nghệ và ĐMST sau khi được phê duyệt và các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động, kế hoạch của Bộ KH&CN, qua đó góp phần triển khai Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 của Chính phủ, Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH,CN&ĐMST đến năm 2025, trong năm 2024 Cục tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể như: Tiếp tục tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN năm 2013 đối với các nội dung về phát triển công nghệ và ĐMST; Tập trung sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai có hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, Đề án “thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030. Đặc biệt, Cục sẽ là đầu mối tổng hợp thông tin về ĐMST trên cả nước và xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động ĐMST cho các ngành, lĩnh vực; triển khai áp dụng bộ chỉ số và công bố báo cáo ĐMST ngành, lĩnh vực; Hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động kết nối cung cầu công nghệ và ĐMST, hỗ trợ thành lập các điểm kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, xúc tiến và chuyển giao công nghệ, xây dựng dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ, dữ liệu về ĐMST; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tập trung trong lĩnh vực chế biến, công nghệ sau thu hoạch, lĩnh vực năng lượng, môi trường… tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực đổi mới, phát triển công nghệ và ĐMST cho các doanh nghiệp trong nước.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, chia sẻ của đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ cũng như của đại diện Cục, Thứ trưởng Hoàng Minh thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN đánh giá và ghi nhận các kết quả mà Cục đạt được trong năm 2023. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về ĐMST, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN năm 2013 đối với các nội dung về phát triển công nghệ và ĐMST, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về ĐMST và thống nhất quản lý hoạt động này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định, ĐMST được coi là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ, với sứ mệnh ĐMST, Cục cần xây dựng chính sách thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, xác định doanh nghiệp là đối tượng chính, trên cơ sở đó có sự quan tâm xây dựng chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, cũng như quản lý tổ chức và nhân lực mới về ĐMST. Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng, muốn quản lý doanh nghiệp cần phải hiểu doanh nghiệp, hòa mình với doanh nghiệp.Thứ trưởng lưu ý, hoạt động chuyển giao công nghệ cần có tư vấn về mô hình kinh doanh song song với các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Cục: thực hiện các nhiệm vụ được giao và chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đề xuất đi vào thực chất; tiến hành rà soát tổng thể các nhiệm vụ, lấy kế hoạch công việc làm gốc; xây dựng chương trình đào tạo cán bộ có nội dung gắn kết với doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường và doanh nghiệp; đổi mới cách thức tổ chức hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động cụ thể triển khai trên thực tế...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Minh, Cục trưởng Nguyễn Mai Dương đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng đối với vai trò, trách nhiệm của Cục trong thời gian tới. Cục luôn mong có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các đơn vị trong Bộ, các đơn vị thuộc các Bộ, ban, ngành, địa phương, viện, trường, doanh nghiệp… trong quá trình triển khai hoạt động của Cục, góp phần từng bước đưa KH,CN&ĐMST trở thành động lực, tạo ra giải pháp đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chia sẻ tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 64BÀI VIẾT KHÁC
KH&CN là động lực tạo ra đột phá và hỗ trợ có hiệu quả các HTX
KH&CN là động lực tạo ra đột phá và hỗ trợ có hiệu quả các HTX

Chia sẻ về các hoạt động KH&CN hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái cho biết, giai đoạn vừa qua các hoạt động KH&CN ngày càng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày 11/04/2024
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong kiểm soát chất lượng nước
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong kiểm soát chất lượng nước

Biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khiến Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy, việc nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới trong kiểm soát và đánh giá chất lượng nước là rất quan trọng

Ngày 25/03/2024
Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trình bày tham luận tại Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước” do Hội đồng Lý luận Trung ương (Đảng Cộng sản Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên truyền Trung ương (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/1/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, Bộ KH&CN sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà khoa học để lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường phát tr

Ngày 13/01/2024
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào trồng trọt là giải pháp giúp người nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, đồng thời giảm chi phí đầu tư, công sức lao động, tăng thu nhập cho người dân. Những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tư duy sản xuất, phát huy hiệu quả tiềm năng của từng địa phương.

Ngày 11/01/2024
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, Viện Ứng dụng Công nghệ (Viện) cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện cho giai đoạn tếp theo phù hợp với tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cũng như ứng dụng công nghệ lõi.

Ngày 02/01/2024
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

heo báo cáo của UNESCO (AI and education: Guidance for policy-makers, 2021), Quy mô thị trường cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục có giá trị 1,1 tỷ USD năm 2020, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 6 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 445% chỉ trong 4 năm. AI cũng rất quan trọng đối với những nỗ lực của UNESCO, nhằm thực hiện mục tiêu 4 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, bảo đảm giáo dục công bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Với điều này, Liên Hợp

Ngày 18/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0