Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 23/02/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến


 Bộ KH&CN sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3 cho tổng số 212/304 thủ tục, đạt tỷ lệ 70%; và số lượng hồ sơ của các thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chiếm khoảng 40%.

 

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ KH&CN năm 2018, lộ trình này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Cùng với việc nâng tỷ lệ dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3 của Bộ KH&CN lên 70%, lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ KH&CN năm 2018 còn hướng tới cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông điện tử của Bộ này để phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác của tổ chức, cá nhân.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra nêu trên, Bộ KH&CN đã xác định rõ 5 nhóm giải pháp sẽ được tập trung triển khai, đó là: giải pháp thể chế; giải pháp kỹ thuật, công nghệ; giải pháp nhân lực; giải pháp tổ chức, triển khai; giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng.
 


Bộ KH&CN đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa

Cụ thể, cùng với việc xây dựng, ban hành các Quy chế triển khai, quản lý, khai thác và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ, thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ ban hành quy định gắn mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc đánh giá xét thi đua, khen thưởng hàng năm của các đơn vị; triển khai việc đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị chủ trì thực hiện.

Bên cạnh đó, sẽ triển khai, tích hợp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN, Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Tăng cường đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thông tin của các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng cung cấp dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục và an toàn cho tổ chức và cá nhân.

Đồng thời, ưu tiên triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính đơn giản, có tính khả thi cao một cách hiệu quả, từ đó làm cơ sở nhân rộng triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính khác; hạn chế tối đa việc triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính không đem lại hiệu quả thực tế.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 đã đưa vào hoạt động, Bộ KH&CN xác định ưu tiên xử lý trước đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Cùng với đó, thường xuyên hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đưa vào hoạt động cho các tổ chức và cá nhân dưới nhiều hình thức.

Bộ KH&CN giao Trung tâm CNTT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ.

Theo số liệu thống kê của Bộ KH&CN, tính đến cuối năm ngoái, số thủ tục hành chính tại Bộ đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là 177 thủ tục, chiếm 58% tổng số thủ tục hành chính. Trong đó, có 2 dịch vụ được cung cấp trực tuyến mức 4 là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH&CN; Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức KH&CN.

Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Lượt xem: 18BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0