Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 20/07/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác khoa học và công nghệ


 


Ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị sơ kết phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015 - 2020.

 


Tham dự Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc; các Thứ trưởng Bộ TN&MT: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành; cùng các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh sự phối hợp giữa hai Bộ có mối hệ khăng khít kể từ khi thành lập. Trong quá trình phát triển, các đơn vị, lãnh đạo, cán bộ của hai Bộ luôn có sự phối hợp hỗ trợ để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với công tác KH&CN, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vai trò của KH&CN ngày càng quan trọng nhất là trong quá trình phát triển đất nước hiện nay, với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực điều hành thì các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường càng phải thay đổi để theo kịp với thời đại mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn mong muốn có sự đồng hành từ Bộ KH&CN với những ý kiến đóng góp, những giải pháp có tính đổi mới để ngành tài nguyên và môi trường có thể vận dụng, tiếp thu được những thành tựu khoa học đưa ngành phát triển tiên tiến, hiện đại hơn và đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng quan điểm với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai Bộ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng như các lãnh đạo Bộ TN&MT tới nhiệm vụ, công tác KH&CN trong các lĩnh vực của ngành TN&MT. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, qua ba năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN với Bộ TN&MT về KH&CN, 07 nội dung được hai Bộ phối hợp hết sức chặt chẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ, viễn thám.

Đồng thời, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần phải chỉ ra những vấn đề đang vướng mắc, những nhu cầu cấp thiết hiện nay để lãnh đạo hai Bộ có thể chỉ đạo và định hướng cho các đơn vị hai bên cùng nhau phối hợp, để áp dụng KH&CN tới 08 lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường đạt được kết quả tốt nhất đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ KH&CN Trần Bình Trọng cho biết, chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác triển khai phối hợp với 07 nội dung trọng tâm, cụ thể:

Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”.

Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển đến năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ.

Đẩy mạnh tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một đến hai tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia về tài nguyên và môi trường.

Xây dựng một số nhiệm vụ KH&CN ưu tiên phục vụ việc triển khai các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Biến đổi khí hậu, Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Trong đó, năm 2018, 02 Bộ đã thống nhất đưa vào và triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ cấp Bộ TN&MT “Nghiên cứu các điều ước quốc tế về bảo tồn Đa dạng sinh học làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc điều chỉnh, bổ sung Luật Đa dạng sinh học”.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Kết quả việc cập nhật kết quả nghiên cứu, hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời cho phép tích hợp chung vào cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ công nghệ quốc gia do Bộ KH&CN quản lý. Đẩy nhanh tiến độ giao nộp, đăng ký kết quả nghiên cứu KH&CN. Đặc biệt, tiết kiệm chi phí cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được của sự phối hợp giữa hai Bộ trong công tác KH&CN, đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ cũng đóng góp nhiều ý kiến để hướng tới mục tiêu xây dựng công tác khoa học và công nghệ của Bộ, lĩnh vực ngày càng hoàn thiện hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn nữa để phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao buổi làm việc trên tinh thần xây dựng, cùng nhau đánh giá đúng các vấn đề để đưa ra những định hướng sắp tới trong công tác phối hợp giữa hai Bộ. Trên cơ sở đó, có thể đưa ra được những sản phẩm khoa học, công nghệ chính xác, phục vụ và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đánh giá, thẩm định công nghệ xử lý rác thải, dự báo khí tượng thủy văn, biển và hải đảo...

Về phía Bộ TN&MT, Vụ KH&CN sẽ làm đầu mối để phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ KH&CN thực hiện một cách tốt nhất những nhu cầu về KH&CN trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký chương trình hợp tác mới giữa hai Bộ.

Cuối buổi Hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ và nhu cầu cần thiết trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Trần Hồng Hà thay mặt Bộ KH&CN và Bộ Tài nguyên và Môi trường và ký bổ sung chương trình hợp tác mới giữa hai Bộ trong thời gian tới.
Lượt xem: 4BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0