Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 07/11/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ KH&CN tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và quán triệt một số văn bản, quy định mới của Đảng


Ngày 05/11/2018, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và quán triệt một số văn bản, quy định mới của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; Ban thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bộ; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Bộ.

 


Toàn cảnh hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

 

Đồng chí Chu Ngọc Anh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, tập trung vào các nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 và những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồng chí Chu Ngọc Anh đã phổ biến một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nhấn mạnh một số quan điểm, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết gắn liền với vai trò, sự đóng góp của khoa học và công nghệ đối với phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ giúp thêm cho mỗi đảng viên để hiểu sâu sắc hơn và vận dụng trong quá trình tham mưu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đồng chí Chu Ngọc Anh đã khái quát những nội dung cơ bản quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng khẳng định, sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng để gìn giữ và củng cố vai trò, sức mạnh của Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo Đảng, đây chính là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; việc nêu gương cần phải trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và từ tự thân mỗi đảng viên.

 


Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

 

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng thông tin về một số nội dung các cơ quan tham mưu của Đảng đang chuẩn bị, lấy ý kiến tham gia của cấp ủy các cấp để xây dựng chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhấn mạnh đây là công việc quan trọng, quyết định thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; vì vậy đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng đề nghị Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành để cùng nghiên cứu và tham gia ý kiến nghiêm túc, trách nhiệm.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN bày tỏ mong muốn các đảng viên tham dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị và mỗi đảng viên để Nghị quyết, quy định của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cũng đề nghị, sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và tổ chức Đoàn thể tổ chức thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn tại đơn vị; chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và của đơn vị mình./.

Lượt xem: 52BÀI VIẾT KHÁC
Bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý phế liệu sắt, thép và hàng hóa nhiễm xạ tại Việt Nam
Bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý phế liệu sắt, thép và hàng hóa nhiễm xạ tại Việt Nam

Ngày 31/7/2019, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội thảo về Tăng cường công tác quản lý phế liệu sắt, thép và hàng hóa nhiễm xạ tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ngày 05/08/2019
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0