Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 20/08/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


 Ngày 16/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016 - 2018 và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về khâu đột phá phát triển du lịch. Cùng đi có các đồng chí: Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND thành phố Việt Trì.

 

 

image001_139.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và đoàn công tác động viên giáo viên và học viên của Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT tỉnh
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đánh giá cao vai trò của Sở VHTT&DL trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành. Đặc biệt, phát huy được các giá trị di sản văn hóa quê hương Đất Tổ cội nguồn, nhất là 2 di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”, đưa giá trị các di sản đi sâu vào tiềm thức của đồng bào, du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trên cơ sở chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, ngành VHTT&DL tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Hùng Vương, các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động văn hóa; tiếp tục đổi mới nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngay từ cơ sở; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển du lịch trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và hưởng thụ văn hóa của người dân.
Đối với việc thực hiện khâu đột phá về phát triển du lịch, ngành VHTT&DL bám sát quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh để tham mưu, đề xuất với tỉnh định hướng, chiến lược phù hợp, có tính khả thi cao cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá tiềm năng, hình ảnh du lịch Phú Thọ, tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nghiên cứu xây dựng đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển du lịch của tỉnh.
Về lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe người dân. Lựa chọn các môn TDTT mũi nhọn của tỉnh để đầu tư, đào tạo, huấn luyện tham gia các giải thể thao thành tích cao; quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đội ngũ vận động viên của tỉnh.
Đối với công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Sở VHTT&DL phải xây dựng đề án vị trí việc làm cho các phòng, đơn vị trực thuộc. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phải xác định được khung cán bộ quản lý, vị trí cần thiết, có cơ chế thu hút nhân tài theo hướng tự trang trải, không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.
image003_73.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và đoàn công tác đến thăm, động viên các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ
Trước đó, đến thăm Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (đơn vị mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đoàn Kịch nói, Đoàn Nghệ thuật Chèo) và Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT tỉnh (đơn vị vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Năng khiếu TDTT và Trung tâm Huấn luyện TDTT), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc ghi nhận tinh thần cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và nghệ sĩ các đơn vị. Ngay sau khi sáp nhập, các đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức và duy trì tốt các hoạt động theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ với những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngành VHTT&DL cần rà soát, đánh giá nhu cầu, mức độ cần thiết đối với những cơ sở, thiết chế văn hóa của từng đơn vị, trên cơ sở đó tính toán, đề xuất phương án xã hội hóa phù hợp. Tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để phục vụ hoạt động của các đơn vị; tính toán thứ tự ưu tiên đầu tư cả trước mắt và lâu dài cho từng hạng mục, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đơn vị cần lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nghệ sĩ có năng lực, nhiệt huyết đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị nói riêng, của ngành nói chung. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau vươn lên cùng phát triển.
Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, giai đoạn 2016 -  2018, Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao, du lịch và gia đình. Đặc biệt đã tích cực phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL bảo vệ thành công hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tổ chức tốt các hoạt động VHTT&DL dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm, thu hút đông đảo đồng bào và du khách hành hương về Đất Tổ.
image005_31.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT tỉnh
Về thực hiện khâu đột phá về phát triển du lịch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, ngành VHTT&DL đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức các cấp, ngành, huy động sự vào cuộc của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội trong công tác phát triển du lịch của tỉnh. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, trọng tâm là 4 trung tâm du lịch trọng điểm tỉnh gồm: Trung tâm thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh về văn hóa, tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Cùng với đó, quan tâm chú trọng công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Nhờ vậy, số lượng khách du lịch đến tham quan và thực hành tín ngưỡng tại tỉnh luôn đạt từ 6,5 - 7,5 triệu lượt người/năm; khách lưu trú du lịch đạt mức tăng trưởng 12%/năm.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cho rằng công tác quản lý và tổ chức lễ hội còn hạn chế. Hoạt động du lịch còn nặng tính mùa vụ; chưa phát triển được các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch… Đề xuất các giải pháp, các đại biểu nhấn mạnh ngành VHTT&DL cần đổi mới tư duy trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác quản lý văn hóa nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; nghiên cứu, xác định các lĩnh vực cần xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, đặc biệt về lĩnh vực văn hóa, du lịch nhằm thu hút khách du lịch. Cùng với đó cần rà soát, quy hoạch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, hạ tầng cơ sở vật chất hiện có; có chiến lược cụ thể phát triển phong trào TDTT mũi nhọn của tỉnh để từ đó có kế hoạch đầu tư các thiết chế thể thao một cách bài bản.
Lượt xem: 7BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0