Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 27/07/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sinh hoạt chuyên đề “Quản lý khoa học và công nghệ địa phương”


 Sinh hoạt chuyên đề trong chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua các hoạt động này, nghiên cứu sinh sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu của từng lĩnh vực quản lý KH&CN cụ thể.

 
Cuối tháng 7/2015, chủ đề “Quản lý khoa học và công nghệ địa phương” đã được tiến hành, do TS. Hồ Ngọc Luật - Vụ trưởng Vụ KH&CN địa phương, Bộ KH&CN trình bày. Mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên đề này nhằm cung cấp cho các nghiên cứu sinh cái nhìn tổng thể về hoạt động quản lý KH&CN địa phương tại Việt Nam hiện nay.

TS. Hồ Ngọc Luật trong phiên báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

TS. Hồ Ngọc Luật đã giới thiệu các nội dung: Tổ chức quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương; Quá trình phát triển chính sách KH&CN Việt Nam; Khái niệm, nội dung Quản lý nhà nước về KH&CN địa phương; Tiềm lực KH&CN địa phương; tài chính KH&CN địa phương cho các nghiên cứu sinh và khách mời là các nhà nghiên cứu thuộc Viện. 

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều vấn đề cụ thể đã được trao đổi như làm thế nào để thu hút đầu tư xã hội cho nghiên cứu khoa học tại địa phương, tình hình quản lý KH&CN của địa phương tập trung vào những hoạt động nào, đầu tư tài chính và phân bổ ngân sách cho KH&CN địa phương, thông tin về tiềm lực KH&CN tại các địa phương trong cả nước, phát triển tiềm lực KH&CN với các cách tiếp cận riêng từng loại nguồn lực cũng được đưa ra. Về tỷ lệ nhân lực KH&CN, cơ cấu nhân lực NC&PT theo vùng, bình quân dân số cán bộ NC&PT trên 1 vạn dân vào từng thời điểm cũng đã được phân tích khá rõ trong buổi sinh hoạt.

TS Hồ Ngọc Luật đã trình bày khá rõ nét về quan điểm phát triển vùng trong vai trò thúc đẩy hoạt động KH&CN địa phương. Chủ đề này được các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại buổi sinh hoạt chuyên đề rất quan tâm và trao đổi sôi nổi. Bên cạnh đó, các vấn đề về phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đầu tư phát triển, phương thức quản lý nhiệm vụ KH&CN địa phương qua các giai đoạn cũng là những vấn đề thu hút sự quan tâm và trao đổi.

Trong thời gian sắp tới, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tiếp tục kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề quản lý KH&CN và dự báo KH&CN./.
Lượt xem: 34BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0