Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 01/07/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế


 Ngày 25/6/2015, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm chương trình KX.06/11-15 phối hợp với Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế cho hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam”, mã số KX.06.02/11-15, thuộc chương trình “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ” KX.06/11-15. Đề tài do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia là cơ quan chủ trì và TS. Lê Xuân Định làm chủ nhiệm đề tài.


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài KX.06.02/11-15

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Xuân Định cho biết, ở nước ta hiện nay hầu như chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN. Do vậy, cần phải xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hiện đại dưới dạng cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. Cơ sở dữ liệu này bao quát thông tin về các đối tượng chủ yếu phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam. 
Sau thời gian triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế cho hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam” đã đạt được những kết quả chính như: hoàn thiện cơ sở lý luận và phương pháp luận xây dựng các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định chiến lược, chính sách hợp tác quốc tế về KH&CN. Nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế cũng như xây dựng khung cấu trúc và bộ tiêu chí dữ liệu của cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. Cùng với đó là đề xuất các cơ chế chính sách và hạ tầng kỹ thuật để xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế.
Trên thực tế, đến nay các kết quả nghiên cứu đề tài đã được tham khảo trong quá trình xây dựng Nghị định 11/20014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN và Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Trong thời gian tới, kết quả đề tài sẽ được ứng dụng trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và các đơn vị khác. Bên cạnh đó là xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế về KH&CN nói chung và đảm bảo thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN nói riêng, và xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế tương tự ở Việt Nam.
Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia đánh giá đạt loại Khá./.

Lượt xem: 31BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0