Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 17/08/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phát huy hào khí của Cách mạng tháng Tám, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, vững bước trên con đường hội nhập


 

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vùng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã cổ vũ phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

 

Nhờ đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, đoàn kết, biết phát huy thế mạnh của địa phương, Phú Thọ đã và đang thực hiện tốt công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

 

Phú Thọ trong những ngày tháng Tám lịch sử

 

Phú Thọ là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hiến. Các Vua Hùng đã chọn nơi đây làm đất đóng đô của nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhân dân Phú Thọ luôn phát huy truyền thống của cha ông, đoàn kết một lòng, kiên cường, dũng cảm trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Truyền thống đó càng được nhân lên gấp bội khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng. Tháng 3/1940, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ được thành lập và tập hợp đông đảo lực lượng đứng lên chống ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945 và tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc đến thắng lợi hoàn toàn.

 

Là địa phương tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang - nơi có căn cứ địa Tân Trào, nhưng lệnh Tổng khởi nghĩa về đến Phú Thọ chậm hơn nơi khác. Mặc dù vậy, tiếng vang khởi nghĩa thắng lợi ở các tỉnh trong Khu giải phóng, nhất là Hà Nội và các tỉnh khác dội về làm nức lòng người đất Tổ. Trong tỉnh, quân ta đánh chiếm huyện Phù Ninh, khởi nghĩa thắng lợi ở hai huyện Hạ Hòa và Thanh Sơn từ đầu tháng Tám, tước súng địch ở châu lỵ Đoan Hùng… càng thôi thúc nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong một tuần (từ ngày 15 đến ngày 22/8), 9 huyện, phủ, châu còn lại lần lượt khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi: Ngày 16/8 huyện Đoan Hùng; ngày 17/8, huyện Cẩm Khê, phủ Thanh Ba, châu Đoan Hùng khởi nghĩa. Ngày 18/8, khởi nghĩa diễn ra ở huyện Tam Nông và châu Yên Lập. Ngày 20/8, khởi nghĩa diễn ra ở huyện Hạc Trì và phủ Lâm Thao. Ngày 22/8, huyện Thanh Thủy tiến hành khởi nghĩa thành công. Riêng tại thị xã Phú Thọ, bằng chiến thuật uy hiếp, làm tan rã địch, ngày 25/8, chúng ta tiếp quản các công sở của chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng. Như vậy, 25/8 là ngày kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám ở tỉnh Phú Thọ, chấm dứt thời kỳ đen tối của các tầng lớp nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc, tay sai, đưa nhân dân Phú Thọ từ thân phận nô lệ trở thành người dân tự do, làm chủ vận mệnh của mình; đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên cả nước.

 

Phát huy hào khí, tinh thần cách mạng, xây dựng quê hương phát triển, vững bước trên con đường hội nhập

 

Gần nửa thế kỷ đã qua, nhưng Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn là bản anh hùng ca bất hủ của thời đại, mãi mãi âm vang cùng năm tháng; cổ vũ, động viên toàn dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường phía trước, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở cửa hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Phú Thọ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh và củng cố, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay, Đảng bộ tỉnh đã và đang tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và thách thức; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH từng năm, từng nhiệm kỳ. Các cấp, các ngành bằng tất cả sự nỗ lực của mình thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển sản xuất, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội… Qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, song, Phú Thọ đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực cụ thể hóa cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh, tranh thủ được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về nguồn lực để triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, các quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành và lĩnh vực; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Nhiều dự án đã được khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thu hút thêm các nguồn vốn khác, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

 

Đến nay, tình hình KT-XH của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2014, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ ổn định và phát triển; sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng dần; các ngành dịch vụ phát triển ổn định; kim ngạch xuất khẩu tăng khá, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp. 20 chỉ tiêu KT-XH của tỉnh đã vượt kế hoạch, trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 27.336 tỷ đồng, tăng 5,32% so với năm trước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.288,1 tỷ đồng, vượt 11,3% dự toán, cao nhất từ trước đến nay… Tình hình an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 9,89%, về đích sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

6 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 13.535,5 tỷ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong một vài năm gần đây. Đời sống của nhân nhân tiếp tục ổn định và được nâng cao. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai đồng bộ và ngày càng phát huy hiệu quả. Diện mạo làng quê Phú Thọ ngày một đổi thay, tô thêm những gam màu tươi sáng.

 

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Phú Thọ đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011-2015; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với cả nước ra sức thi đua, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội để tạo những tiền đề sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

 

Lượt xem: 6BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0