Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 15/04/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị điển hình tiên tiến Khối Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ


 

Ngày 10/4/2015, tại trụ sở Bộ KH&CN đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến Khối Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ KH&CN; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối cùng gần 250 đại biểu đại diện các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu của các đơn vị trong Khối giai đoạn 2010-2014.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Khối trưởng Khối thi đua, cho biết, trong giai đoạn 2010-2014, được sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, sự phối hợp công tác của các đơn vị trong Bộ và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Khối đã xây dựng và phối hợp xây dựng một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật: 01 Luật Đo lường; 13 văn bản cấp Chính phủ; 94 Thông tư; đang hoàn thiện và trình 22 văn bản (gồm Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư). Tham gia góp ý kiến xây dựng hàng trăm lượt văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành. Xây dựng nội dung và tham gia đàm phán nhiều Điều ước, Thỏa ước quốc tế, các hiệp định song phương và đa phương. Cùng với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thực hiện và đưa các văn bản đã ban hành vào cuộc sống cũng được các đơn vị trong Khối quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Bên cạnh đó, Khối đã đạt được nhiều thành tích trong tất cả các lĩnh vực được giao, trong đó có công tác thông tin, thống kê KH&CN; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; công tác sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử; ứng dụng và phát triển công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; an toàn bức xạ hạt nhân; quỹ phát triển KH&CN và công tác quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công tác thi đua khen thưởng thật sự là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say trong công tác, lao động sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Trong giai đoạn 2010-2014, Khối đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Nhà nước cũng như của Bộ cho các tập thể và cá nhân: 02 Huân chương Độc lập; 17 Huân chương Lao động các loại; 11 lượt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 lượt Cờ thi đua của Chính phủ; 01 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 43 Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể, 32 lượt Bằng khen của Bộ trưởng dành cho cá nhân, 10 Cờ thi đua của Bộ, 83 lượt tập thể lao động xuất sắc, 1431 lượt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 157 lượt chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

 

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân điển hình của Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng. Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, đã trình bày báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục. Đó là: nội dung và phương pháp tổ chức phong trào thi đua chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, công tác chỉ đạo, đôn đốc phong trào thi đua chưa thường xuyên, liên tục; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, đó là một số tập thể, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới; có lúc, có nơi, một số lãnh đạo các phòng, Cấp ủy các chi bộ chưa thật sự quan tâm công tác chỉ đạo thi đua khen thưởng; cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn kiêm nhiệm.

 

Từ những kết quả đạt được, những tham luận của các đại biểu tại Hội nghị cũng như những hạn chế nêu trên, Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm sau đây: Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng. Cấp ủy Đảng phải xác định việc lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào nghị quyết hàng năm; Việc tổ chức các phong trào thi đua phải có chương trình, kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với từng thời điểm; tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua. Phong trào thi đua phải được duy trì thường xuyên, liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp; nội dung thi đua phải phù hợp, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, đơn vị. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua để rút kinh nghiệm. Kết hợp thi đua với khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Việc khen thưởng phải đảm bảo công khai, khách quan chính xác, đúng người, đúng việc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

 

Description: tct.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Quân trao Cờ thi đua cho các cá nhân và đơn vị trong Khối 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng hy vọng trong thời gian tới Khối tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong Khối luôn tâm niệm 8 chữ “Mẫn cán, trí tuệ, đoàn kết, nhân ái” phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Lượt xem: 8BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0