Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 28/03/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

'Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ góp phần bảo vệ Tổ quốc'


Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 28/3, Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khẳng định nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện tư duy mới, bước đột phá trong lãnh đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị đã đạt nhiều kết quả trong nhiều lĩnh vực.

Kết quả nổi bật là xây dựng thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới và chuyển giao công nghệ lĩnh vực quốc phòng; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ quốc phòng; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị của Bộ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị của Ban cán sự đảng Bộ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ. Các đơn vị triển khai giải pháp với tinh thần huy động mọi nguồn lực quốc gia để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cần được hoàn thiện, trong đó tập trung sửa Luật Khoa học và công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an xây dựng một số chính sách đặc thù lĩnh vực quân sự, quốc phòng để cải tiến các loại vũ khí, trang thiết bị mới phục vụ quốc phòng, an ninh.

"Sự đóng góp của ngành khoa học công nghệ với kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, phục vụ quốc phòng rất đáng tự hào. Những đóng góp này góp phần nâng cao năng lực quốc phòng Việt Nam", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Ông yêu cầu các đơn vị nghiên cứu báo cáo Thủ tướng các dự án công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh; chương trình phát triển công nghệ cao; triển khai đề tài khoa học cấp quốc gia về xây dựng nền văn hóa Việt Nam, nguồn nhân lực trong giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, việc quản lý, thẩm định, giám sát, cấp phép đề án, dự án hợp tác quốc tế và đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục được chú trọng. Các cơ quan cũng ngăn chặn sử dụng công nghệ lạc hậu trong các dự án đầu tư.

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội một số dự án luật, trong đó có quy định về thẩm định công nghệ dự án đầu tư. Các đơn vị đánh giá công nghệ các dự án nhập khẩu máy, công nghệ, dây chuyền đã qua sử dụng, "tránh biến Việt Nam thành bãi thải công nghệ lạc hậu của thế giới".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, góp phần bảo vệ Tổ quốc", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Tại hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Khoa học và Công nghệ rất nghiêm túc, chất lượng. Những năm qua, ngành khoa học công nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng Bộ Quốc phòng tạo ra nhiều sản phẩm, công trình, đề tài mới, thiết thực.

Theo tướng Phạm Hoài Nam, Việt Nam từng tự chủ vũ khí thời chống Pháp nhưng sau đó chủ yếu nhận viện trợ nên ngành công nghiệp quốc phòng có thời gian bị đình trệ. Sau đổi mới, công nghiệp quốc phòng được xây dựng theo hướng chủ động, độc lập, tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng.

Ngày nay, Việt Nam đang xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng vững mạnh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đề án, nhiệm vụ của ngành khoa học công nghệ đã tập trung vào lĩnh vực cần thiết với quốc phòng như khoa học nghệ thuật quân sự; chiến lược chiến tranh; sản xuất vũ khí hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho Đảng Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, trong đó có khoa học quân sự.

"Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ Tổ quốc", ông Nam nói.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị sáng 28/3. Ảnh: Giang Huy

Ngày 25/10/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 đã ban hành Nghị quyết số 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới đất nước, nhất là kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 là Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Đảng, trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế.

Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc là mưu lược, kế sách quốc gia nhằm xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp có tính khả thi, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây là chiến lược tổng hợp quốc gia bao trùm, giữ vai trò chủ đạo, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch định các chiến lược quốc phòng, quân sự, an ninh quốc gia, đối ngoại và các chiến lược chuyên ngành khác.

Theo vnexpress.net

 

Lượt xem: 91BÀI VIẾT KHÁC
Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 17/7/2024, các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua tờ trình về Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/07/2024
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng dự.

Ngày 11/06/2024
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Một trong 10 sự kiện khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2023 được báo chí bình chọn là Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức khoa học - công nghệ.

Ngày 10/06/2024
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua đã tập trung vào tổng hợp, đề xuất, trình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho toàn ngành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tài chính có tác động lớn đến toàn ngành KH&CN hiện đang được Bộ KH&CN rà soát để sửa đổi, bổ sung

Ngày 25/05/2024
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững

Xác định khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, ngành KH&CN Phú Thọ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với thực tiễn sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống.

Ngày 18/05/2024
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đề xuất, triển khai các chính sách vượt trội để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 15/05/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0