Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 20/07/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nhân tố quan trọng cho phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ


 Từ ngày 15-17/7/2015, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thứ hai năm 2015, trước đó, trong ba ngày từ 26-28/6/2015 Cục cũng đã tổ chức thành công Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thứ nhất. 

 

 
Hai khóa học được tổ chức nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực thi công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó, hai khóa học còn cung cấp các vấn đề lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cách thức xử lý các tình huống cụ thể, các bài học kinh nghiệm áp dụng trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Hai khóa học đã bồi dưỡng cho tổng số 116 thành viên, trong đó có 71 thành viên đến từ 28 Sở KH&CN các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Khóa học đã tổ chức đánh giá mức độ nắm bắt vấn đề, năng lực xử lý tình huống cho các thành viên, đã cấp 68 Chứng chỉ cho các học viên. Đây là tiền đề cho việc công nhận chuyên gia phát triển thị trường và doanh nghiệp trong tương lai khi quá trình tích lũy kiến thức đã đáp ứng yêu cầu. Nhìn chung, các thành viên đã chấp hành tốt quy định, tham gia thảo luận nhiệt tình, cởi mở, không khí học tập nghiêm túc trong suốt thời gian diễn ra Khóa học, .

Các nội dung của Khóa học tập trung vào nội dung xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN như: Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN và Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80 và các văn bản hướng dẫn; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 theo Quyết định 2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP); Việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp KH&CN; Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà nước. Các văn bản, chính sách mới sẽ được ban hành liên quan đến phát triển doanh nghiệp KH&CN và giải pháp thúc đẩy việc phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Đây là những vấn đề khá mới mẻ và còn nhiều khó khăn không chỉ đối với các địa phương có nhiều bất lợi do chủ quan và khách quan trong phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, mà còn đối với cả các tỉnh thành phố lớn trực thuộc Trung ương như TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh....vốn sẵn có nhiều thuận lợi.

Các học viên đã phân tích, thảo luận, đánh giá các tình huống cụ thể từ thực tiễn trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN. Với sự tư vấn, trợ giúp của chuyên gia, các học viên đã thay đổi quan điểm, cách tiếp cận về lý luận và thực tiễn, qua đó các thành viên tự đưa ra cách nhìn, giải pháp mới để giải quyết các khó khăn trong thực tiễn. Một số thành viên đã bước đầu hình thành các khung đề án về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN để báo cáo lãnh đạo Sở KH&CN, xem xét trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân phê duyệt thực hiện góp phần phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp KH&CN, cũng như các chỉ số tăng trưởng về giao dịch công nghệ phù hợp với thực tiễn của từng vùng, lĩnh vực, ngành và địa phương mình.

Tuy mới là năm đầu tiên thực hiện, nhưng việc tổ chức thành công hình thức bồi dưỡng theo phương thức mới này đã mở ra một hướng mới thiết thực hơn trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN cho cán bộ chuyên trách phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN ở các địa phương. Khóa học thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần phát triển nhanh số lượng doanh nghiệp KH&CN và gia tăng giá trị giao dịch công nghệ trên thị trường công nghệ hiện tại và trong tương lai.
Lượt xem: 31BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0