Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 08/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thƣơng phẩm cá Nheo mỹ Ictalurus punctatus tại tỉnh Phú Thọ”


- Thời gian thực hiện Dự án: 24 tháng từ tháng 4/2018 đến hết tháng 4/2019

- Tổng kinh phí: 1016 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách nhà nước: 553 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đã hoành thành và có báo cáo khảo sát, đánh giá về nguồn nước, thực
trạng về nguồn nước nuôi trồng thủy sản vùng triển khai dự án, nhu cầu thị
trường đối với cá Nheo mỹ, đạt 100% so với hợp đồng.
+ Đã ban hành 02 quy trình: Quy trình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ và
quy trình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao, đạt 100% hợp đồng. Các
quy trình nêu cụ thể các bước, dễ hiểu, dễ thực hiện.
+ Đào tạo, tập huấn: 06 cán bộ kỹ thuật được đào tạo nắm vững các quy
trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao;
100 lượt hộ dân, cơ sở nuôi thủy sản được tập huấn, nắm vững kiến thức về
quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ.
+ Xây dựng được 01 mô hình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ tại tỉnh Phú
Thọ. Sản xuất được 5.614 con cá Nheo mỹ giống cỡ 4-6cm, đạt 112,28% so
với hợp đồng.
+ Xây dựng được 01 mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao tại
tỉnh Phú Thọ với quy mô 0,5ha, đạt 100% hợp đồng. Tỷ lệ sống của cá đạt
83%, cỡ cá thu hoạch trung bình đạt trên 2,5kg/con, sản lượng cá thương
phẩm đạt 12.485kg, năng suất đạt 24,97 tấn/ha, Lợi nhuận thu được là
128,205 triệu đồng

 

Lượt xem: 170BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0