ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1902/QĐ-UBND
Số hiệu 1902/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/8/2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Tài liệu đính kèm quyet%20dinh%20danh%20muc%20tthc%20moi%20ban%20hanh%20-%20bai%20bo.pdf