ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 590/PTTTDN-TTĐT
Số hiệu 590/PTTTDN-TTĐT
Ngày ban hành 13/11/2023
Cơ quan ban hành Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Trích yếu nội dung Mời tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về Thiết bị và Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp GROWTECH 2023
Tài liệu đính kèm 590.pdf