ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình áp dụng khoa học và công nghệ trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Tiếp thu và làm chủ được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch măng tây và hình thành mô hình phát triển nông nghiệp cận đô thị liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ cây măng tây có hiệu quả và giá trị kinh tế cao.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi quy mô 02ha, năng suất đạt từ 40 tấn/ha/2 năm trở lên, tạo sản phẩm măng tây đạt tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đào tạo được 5 kỹ thuật viên và tập huấn cho 100 nông dân nắm vững quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch măng tây xanh trên đất bãi.

- Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây măng tây trên đất bãi phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

- Hồ sơ điều tra, khảo sát và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát bổ sung, lựa chọn địa điểm.

- Mô hình trồng măng tây xanh trên đất bãi tại thành phố Việt Trì, quy mô diện tích 02 ha.

- 40 tấn măng tây xanh

- Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng măng tây xanh trên đất bãi phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ

- 5 cán bộ kỹ thuật được đào tạo và 100 người dân được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản măng tây xanh.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()