ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý Tòa soạn điện tử nhằm nâng cao chất lượng xuất bản Báo Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Báo Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Văn Sản
Cán bộ tham gia
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tường Thứ, Đỗ Quốc Long, Nguyễn Văn Sản, Nguyễn Văn Siển, Nguyễn Hùng Quang, Nguyễn Quốc Hội, Phan Văn Thưởng, Lê Thị Hồng Đa, Cù Quốc Vượng, Đặng Tiến Dũng, Đỗ NGọc Việt Hà, Lê Phương Thanh
Mục tiêu

        1. Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin xây dựng phần mềm của một Toà soạn điện tử, là công cụ nâng cao hiệu quả quản lý xuất bản báo chí hiện đại, đáp ứng với yêu cầu tuyên truyền để báo Phú thọ thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý toà soạn điện tử Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng xuất bản báo Phú Thọ.

- Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật có đủ năng lực quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm.


Kết quả thực hiện

 1. Điều tra, khảo sát phân tích đánh giá hiện trạng hạ tầng CNTT tại Toà soạn Báo Phú Thọ

a. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT của Toà soạn báo Phú Thọ

- Về cơ sở, vật chất: Trụ sở Toà soạn Báo Phú Thọ nhà 4 tầng, gồm 25 phòng, tổng diện tích 6.400 m, thuộc Ban biên tập và có 8 phòng chuyên môn.

- Về hệ thống công nghệ thông tin:

+ Hệ thống mạng LAN: 1 mạng LAN

+ Số lượng đầu tín hiệu LAN: 60

+ Bộ phát sóng Wifi: 8

+Mạng internet FTTH: 1 ( trên 51 Mbps )

Tổng số máy tính kết nối internet của Báo là 52 máy tính; 4ipad.

         Máy chủ: đã trang bị 3 máy chủ ( 1 Server for Sercurity, 2 Server for Database) để điều hành hệ thống mạng và lưu trữ dữ liệu tổng hợp của Toà soạn.

Toàn bộ các trang thiết bị này đều được kết nối mạng nội bộ (LAN), wifi hoà mạng internet.

Hệ thống các máy này đều được cài đặt phần mềm chống virut có bản quyền Kaspersky.

- Về cấu hình phần cứng: cấu hình CPU loại Pentium 4 trở lên.

- Về phần mềm: sử dụng hệ điều hành Windows XP, SP2, Win7; phần mềm Office, bộ gõ Unikey, Firefox 33.0. Ngoài ra các máy tính chuyên dùng cho dựng video, chế bản, thiết kế đồ hoạ thì cài các phần mềm chuyên dụng để sản xuất.

- Về nguồn nhân lực CNTT: nhân lực về chuyên trách có đủ năng lực để triển khai thực hiện, vận hành Toà soạn điện tử và khai thác internet.

b. Nghiên cứu xác định các hệ thống mạng, các công nghệ nền và hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến áp dụng vào xây dựng phần mềm Toà soạn điện tử

- Nghiên cứu sách, tài liệu phần mềm, website của các tác giả liên quan tới ứng dụng CNTT xây dựng phần mềm quản lý toà soạn điện tử.

- Nghiên cứu tài liệu hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hiện đang có trên thị trường và các trang web đào tạo lập trình MySQL: MySQL 5.02, Oracle…

- Qua nghiên cứu và đánh giá, lựa chọn công nghệ dưới đây là hiện đại, bảo mật cao phù hợp với xây dựng, vận hành hệ thống toà soạn điện tử Báo Phú Thọ:

+ Hệ điều hành cho máy chủ: Linux

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle

+ Ngôn ngữ lập trình web: Java

c. Mô hình hệ thống

- Giao diện người dùng: là các trang website được xây dựng tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ ứng dụng người truy cập

- Framework:

+ Cung cấp một cơ chế trình diễn, sinh ra các trang web động.

+ Cung cấp môi trường chạy cho các ứng dụng( Module) trên website.

- Database( Cơ sở dữ liệu): chia làm 2 mảng 

2. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý Toà soạn điện tử Báo Phú Thọ

Phát triển xây dựng phần mềm theo các quy trình quản lý:

- Quản lý, xây dựng đề cương nội dung, biên tập, duyệt, luân chuyển tin bài.

- Quản lý hệ thống, báo cáo, giám sát hệ thống.

- Quản trị hệ thống.

- Nghiên cứu xây dựng các giải pháp, mô hình toà soạn điện tử dựa trên chuẩn thiết kế website. Tách biệt phần mềm giao diện, nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu.

Phân tích hệ thống:

- Sơ đồ chức năng hệ thống.

- Sơ đồ liên kết các thực thể.

- Sơ đồ luồng dữ liệu.

- Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thiết kế chương trình

- Thiết kế chức năng, giao diện của chương trình.

- Thiết kế các form nhập thông tin, dữ liệu.

- Thiết kế báo cáo, thống kê tổng hợp.

Lập trình xây dựng phần mềm

- Nội dung ứng dụng cá nhân.

- Nội dung ứng dụng nghiệp vụ báo chí.

3. Kết quả sản phẩm phần mềm toà soạn điện tử

a. Toà soạn điện tử có phân cấp trang được chia thành 3 cấp chính:

- Trang chủ: là cổng vào lựa chọn 3 nội dung ứng dụng

+ Quản lý trạng thái, nội dung các phòng làm việc chính (Home).

+ Ứng dụng cá nhân.

+ Ứng dụng nghiệp vụ báo chí.

-Trang chuyên mục: Lựa chọn các loại hình báo chí xuất bản

+ Báo hàng ngày.

+ Báo cuối tuần.

+ Báo Miền núi.

+ Báo Điện tử.

- Trang nội dung: Các công việc của nghiệp vụ báo chí

b. Toà soạn điện tử có 9 bàn ( cấp bậc )

4. Đào tạo, tập huấn về công nghệ, quản lý, biên tập, kiểm duyệt thông tin; vận hành Toà soạn điện tử cho cán bộ chuyên môn, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Các kỹ thuật viên của Báo Phú Thọ sau khi được đào tạo, tập huấn về công nghệ đã tiếp nhận và vận hành thử nghiệm các bước theo quy trình đã được thiết lập. Sau khi vận hành thử nghiệm, hệ thống chạy ổn định.

5. Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện phần mềm

Sau khi nghe báo cáo, trình diễn các quy trình hoạt động của phần mềm, các đại biểu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thu thập thông tin phân tích, xây dựng đề tài của nhóm tác giả và khẳng định đây là một đề tài mới, có ý nghĩa quan trọng và tính thực tiễn cao trong hoạt động báo chí.


Thời gian
25 tháng (từ T5/2013 đến T6/2015)
Kinh phí
500 triệu đồng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()