ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 20/06/2019

Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô trình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP - WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


    Sáng ngày 19/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP - WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trường cao đẳng Y Dược Phú Thọ chủ trì thực hiện.

   Mục tiêu triển khai của dự án là xây dựng được vùng trồng tập trung dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP - WHO góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người nông dân. Tiếp nhận, chuyển giao và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế dược liệu cho các cán bộ và người dân. Đề xuất nhân rộng mô hình, tạo vùng chuyên canh dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng trên địa bàn thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ.

   Kết quả của dự án đã đạt được theo đúng thuyết minh được phê duyệt. Dự án đã tiếp nhận chuyển giao được 02 quy trình công nghệ ươm, trồng, sơ chế cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP - WHO; hoàn thiện được quy trình kỹ thuật ươm, trồng và chế biến dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ; dự án đã xây dựng được 01 vườn ươm, nhân giống cây dược liệu đạt tiêu chuẩn với quy mô 200 m2, công suất 2000 cây giống Náng hoa trắng và 2000 cây giống Trinh nữ hoàng cung; xây dựng được mô hình trồng cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP – WHO với quy mô 01ha/loài; xây dựng được mô hình sơ chế, bảo quản Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại, xác định hàm lượng alkaloid toàn phần của sản phẩm dược liệu; đào tạo và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 150 lượt người dân.

    Kết quả của dự án được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Dự án đã cung cấp nguồn giống, nguồn dược liệu an toàn, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam.

Ngọc Lan


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()