ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 13/01/2021

Dự án: Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ


- Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8/2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.247,550 triệu đồng; trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ NSKH: 600,000 triệu đồng

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 647,550 triệu đồng

- Sản phẩm:

1. Sản phẩm chất liệu gốm sứ:

+ Tranh gốm. 

 + Cốc

+ Hộp đựng trà vẽ hoạ tiết trống đồng. 

+ Tưởng Chử Đồng Tử - Tiên Dung

2. Cài áo

3. Sản phẩm lưu niệm là các ấn phẩm, truyện tranh, cẩm nang

4. Khăn chất lụa hoạ tiết thời kỳ Hùng Vương

 

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()