ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 28/04/2020

Đề tài: Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương từ cây Sắn dây (Pueraria spp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 28 tháng (Từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2020)
- Kinh phí: 635,132,000 đồng; trong đó:

Nguồn Kính phí (triệu đồng)
- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học 440
- Từ nguồn tự có của tổ chức 195,132
- Từ nguồn khác 0

- Kết quả Đề tài :
+ Điều tra khảo sát vùng nguyên liệu: Đã thu thập được 12 mẫu Sắn dây tại
một số huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đồng thời xác định tên của các loài Sắn
dây thu hái. Khảo sát được các vùng trồng nguyên liệu qua 212 phiếu điều tra
của các hộ trồng Sắn dây.
+ Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời puerarin, daidzin, daidzein
trong rễ củ Sắn dây. Hoàn thiện phương pháp định lượng isoflavonoid toàn phần
cho rễ củ, bán thành phẩm và thành phẩm trên máy quang phổ UV-Vis với chất
đối chiếu puerarin.
+Khảo sát hàm lượng của một số mẫu Sắn dây tại tỉnh Phú Thọ
+ Xây dựng phương pháp định tính TLC cho bán thành phẩm và thành phẩm
dựa theo chất đối chiếu puerarin, daidzin, daidzein.
+ Khảo sát hàm lượng tinh bột của các mẫu Sắn dây thu hái được.
+ Hoàn thiện quy trình điều chế tinh bột từ rễ củ Sắn dây tươi.
+ Xây dựng phương pháp làm giàu isoflavonoid toàn phần từ rễ củ Sắn dây
qua các phương pháp: sử dụng dung môi hữu cơ, sắc ký cột đạt hàm lượng
isolfavonoid toàn phần ≥ 40%.
+ Xây dựng công thức và phương pháp bào chế viên nang chứa 150 mg
isoflavonoid toàn phần.
+ Sản xuất thử nghiệm 5000 viên nang chứa 150 mg isoflavonoid toàn phần
trên máy đóng nang tự động.
+ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và kiểm nghiệm bán thành phẩm, thành phẩm
viên nang.
+ Thử tác dụng sinh học gồm độc tính cấp, tác dụng bảo vệ gan gây độc do
rượu cho viên nang thành phẩm, thử các liều ở mức 30 mg/kg/ngày – 120
mg/kg/ngày và thử tác dụng chống oxy hóa stress trên gan sử dụng TBARS.
122
+ Xác định độ ổn định của viên nang theo phương pháp cấp tốc. Dự kiến 36
tháng cho viên nang thành phẩm

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()