Giới thiệu
Lịch sử hình thành và phát triển
Lãnh đạo Sở
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ của Sở
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Khoa học
Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành
Văn phòng
Thanh Tra
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trung tâm Kỹ thuật Đo lường - Thử nghiệm
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
Hội đồng KHCN tỉnh
Hội Đồng Khoa học và Công nghệ Tỉnh
Danh sách các tổ chức Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tổ chức KHCN tỉnh
Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyếnThống kê

Số người đang online:
16
Số lượt truy cập:
398757
Lịch sử hình thành và phát triển
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
SƠ NÉT LỊCH SỬ CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ  THỌ QUA CÁC THỜI KỲ
Giai đoạn 1:
Từ tháng 3/1960 đến tháng 2 năm 1993.
Ngày 1 tháng
3 năm 1960 cơ quan quản lý khoa học của Tỉnh Phú thọ  ra đời mang tên là Ban kỹ thuật tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 181-/TCCB của UBND Tỉnh Phú Thọ. Với chức năng giúp Ủy ban hành chính tỉnh Phú Thọ và cấp ủy địa phương lãnh đạo công tác khoa học, kỹ thuật về mọi mặt: đường lối phương châm, tổ chức, kế hoạch, học thuật nhằm thực hiện đường lối Khoa học và kỹ thuật của Đảng, Chính phủ tại địa phương.
- Năm 1969 Ban kỹ thuật được đổi tên thành Ban Khoa học và kỹ thuật thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác khoa học kỹ thuật.
Ban khoa học và k
thuật gồm các tổ chức:
- Bộ phận kế hoạch
- tổng hợp;
- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường
- Chất lượng
 
Giai đoạn 2:
Từ tháng
2 năm 1994 đến tháng 2 năm 2003
- Tháng 2 năm 1994 đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, với vai trò là động lực của sự phát triển Ban Khoa học kỹ thuật được chuyển thành Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường. Là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và Môi trường.
* Các phòng chuyên môn:
- Phòng tổng hợp,
- Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ,
- Phòng quản lý môi trường,
- Phòng thông tin tư liệu và sở hữu công nghiệp,
- Thanh tra Sở.

* Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng
Tiến bộ KH và CN.
- Trung tâm
Tin học và Thông tin KHCN
Trong thời kỳ này là hội nhập trên qui mô toàn cầu đồng thời sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong đó có hoạt động Khoa học và Công nghệ. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp với địa phương, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…

Giai đoạn 3:

* Từ tháng
4 năm 2003 đến 12/2005
- Thực hiện quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Phú Thọ được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Căn cứ thông tư 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ nội vụ về việc: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ ở địa phương.
- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.
* Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở:

- Văn phòng.
- Thanh tra.
- Phòng Quản lý Khoa học.
- Phòng Quản lý Công nghệ
- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở
- Phòng Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ
- Phòng kế hoạch Tổng hợp
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

* Các đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Tin học và Thông tin
 KHCN
- Trung tâm kỹ thuật  - Đo lường - Thử nghiệm
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
* Từ tháng 1/200
6 đến nay.
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, bao gồm: hoạt động Khoa học và Công nghệ; phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

* Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng.
- Thanh tra.
- Phòng Kế hoạch
Tổng hợp
- Phòng Quản lý Khoa học.
- Phòng Quản lý Công nghệ.
- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở.
- Phòng
Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ.

* Các tổ chức trực thuộc Sở:
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Trung tâm Ứng dụng
Tiến bộ KHCN
- Trung tâm kỹ thuật  - Đo lường  - Thử nghiệm

- Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Tin tức
Nghe "Trưởng làng" tâm tình về khởi nghiệp nông nghiệp thông minh
Ứng dụng KHCN để giải quyết nhiều vấn đề "nóng"
Diễn đàn Hà Nội 2018: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Ứng dụng KHCN để giải quyết nhiều vấn đề "nóng"
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11)
Starup dùng công nghệ tranh tài giải quyết bài toán du lịch
Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc: tiềm năng và triển vọng tương lai
Bộ KH&CN tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và quán triệt một số văn bản, quy định mới của Đảng
Hội thảo “báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Gặp mặt giáo viên và học sinh các đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018-2019
Quảng cáo


Liên kết website

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
Giấy phép số 03/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07 tháng 5 năm 2014
Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Công Khanh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
Địa chỉ: Đường Kim Đồng - Phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3846343 - Fax: 0210 3847333
Email: banbientap.sokhcn@phutho.gov.vn